Začíná být jasnější, jak budou evropské automobilky snižovat emise CO2

zdroj: Pixabay.com; autor: beeki

Členské státy se během neformálních jednání předběžně shodly s europoslanci na kompromisu k nařízení pro snižování emisí CO2 z osobních automobilů. Dohoda vychází vstříc požadavkům automobilového průmyslu, zároveň je ale podle zúčastněných dostatečně vyvážená. Nevládní sektor upozorňuje, že skutečné emise budou na základě této dohody o něco vyšší, než kolik stanoví cíl.

Přísnější cíle pro emise CO2 vypouštěné osobními automobily jsou blíže ke svému schválení. V pondělí (24. června) v noci se vyjednavači Evropského parlamentu a členských států neformálně dohodli na kompromisu.

Připravované nařízení má stanovit nástroje, které mají evropským automobilkám pomoci při plnění cíle 95 g CO2 na jeden ujetý kilometr. Cíl je stanoven pro rok 2020 (EurActiv 24.1.2013).

Podle představ obou institucí by měl být zachován systém tzv. superkreditů, který pro automobilky představuje motivaci, aby investovaly do nových, zelenějších technologií. Superkredity by měly podle dosaženého kompromisu platit až do roku 2023. Původně se přitom počítalo s koncem systému v roce 2015. O rozšíření systému superkreditů usilovalo především Německo.

Europoslanci i členské státy počítají také s přijetím cílů pro období po roce 2020, přesněji pro rok 2025. Výrobci by se prý díky tomu mohli lépe připravit na budoucí vývoj. Konkrétní čísla však dohoda neobsahuje, ačkoliv europoslanci navrhovali cíl v rozmezí 68–78 g CO2/km. Podle členských zemí ale nejprve bude potřeba zanalyzovat současnou situaci. Evropská komise by proto měla vypracovat dopadovou studii.

Zákonodárci a představitelé zemí EU také reagovali na množící se zprávy o tom, že skutečné množství emisí, jaké auta produkují v reálném provozu, se často liší od výsledků testování. EU by proto měla co nejrychleji přejít od tzv. nového evropského jízdního cyklu (NEDC) k celosvětovému harmonizovanému zkušebnímu cyklu pro lehká vozidla (WLTP), s jehož výsledky je podle odborníků obtížnější manipulovat.

Vyvážený kompromis

„Jsem rád, že můžeme potvrdit cíl 95 gramů. Myslím také, že jsme našli vyvážený postoj k superkreditům. Dohodli jsme se navíc na vypracování dopadové studie pro stanovení cílů po roce 2020. Komise mě ujistila, že tuto studii vypracuje včas,“ prohlásil po jednání německý europoslanec Thomas Ulmer (EPP), který je parlamentním zpravodajem k této problematice.

„Nový testovací cyklus zajistí spotřebitelům spolehlivé informace. Je to skutečný a konkrétní krok kupředu,“ dodal předseda výboru pro životní prostředí (ENVI) Matthias Groote (S&D, Německo).

Na kompromis reagovaly i nevládní organizace. Podle skupiny Transport&Environment bude například dohoda o superkreditech znamenat, že cíl pro rok 2020 se ve skutečnosti zvýší na 97,5 g CO2 na kilometr.

Výhodné pro koho?

Podle zastánců nařízení budou z nových opatření benefitovat hlavně spotřebitelé, kteří díky nižší spotřebě automobilů ušetří za paliva. Nová legislativa prý také nastartuje inovace, které evropské automobilky posunou výš ve světové konkurenci. Díky rozvoji nových technologií prý také budou přibývat pracovní místa (EurActiv 28.3.2013).

Automobilky ovšem zastávají jiný názor. Nutné inovace, které budou nové cíle vyžadovat, prý povedou ke zdražování aut (EurActiv 19.3.2013). Evropské výrobce to prý navíc ve světové konkurenci spíše poškodí, protože jiné země tak přísné cíle nemají, tvrdí automobilový průmysl. Na druhé straně dal generální tajemník Evropské asociace výrobců automobilů Ivan Hodač již několikrát najevo, že se výrobci s cílem pro rok 2020 „smířili“ (EurActiv 24.4.2013).

Dohodu nyní bude muset ještě oficiálně schválit Rada ministrů a také plenární zasedání Evropského parlamentu. Europoslanci by mohli podle informací EurActivu o návrhu jednat v září.