Vyhazování vzhledově nedokonalé zeleniny jako jedna z forem plýtvání potravinami

ovoce a zelenina

© Pixabay

Které potraviny by si lidé při možnosti volby vybrali – dokonalé, méně dokonalé, nebo by nad vzhledem vybrané zeleniny či ovoce neuvažovali? Kolik se podle lidí vyhodí potravin právě z důvodu vzhledových nedokonalostí?

Součástí bloku otázek týkajících se plýtvání potravinami byla i část, která se zabývala nákupem vzhledově ne zcela dokonalého ovoce a zeleniny. Dotázaní se konkrétně vyjadřovali k tomu, které potraviny by si při možnosti volby vybrali – zda dokonalé, méně dokonalé nebo zda by vůbec nad vzhledem vybrané zeleniny či ovoce uvažovali. Dále vybírali hlavní důvod pro tuto volbu. Posledním bodem pak byl jejich odhad podílu vyhozených potravin z důvodu vzhledových nedokonalostí vůči celkové produkci. Výzkum probíhal v termínu od 3. do 20. června 2016.

Hlavní zjištění:

  • Při zachování stejné ceny by si mezi zeleninou a ovocem, kde by byla nedokonalá a tvarově perfektní vedle sebe, vybraly dvě třetiny (68 %) dotázaných tu dokonalou.
  • Pokud jde o důvody, které vedou respondenty k volbě dokonalé zeleniny či ovoce, zmiňují nejčastěji to, že takto vypadající potraviny považují za normální a ani by nad tím nepřemýšleli (34 %).
  • Při rozhodování pro koupi méně dokonalé zeleniny či ovoce je nejvýraznějším důvodem (47 %) přesvědčení, že nedokonalost znamená přirozenost, tedy přirozenější způsob pěstování bez chemického ošetření.

Celý text naleznete na stránkách Centra pro výzkum veřejného mínění pod tímto odkazem.