Vědecký panel OSN na ochranu přírody bude spuštěn na podzim

Na začátku listopadu začne oficiálně fungovat poradní orgán Organizace spojených národů, který bude radit vládám, jak uchovávat biodiverzitu a chránit přírodu.

První plenární zasedání Mezinárodní platformy pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES; z angl. Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) se uskuteční v prvním listopadovém týdnu v keňském Nairobi.

Od nového orgánu, který se inspiroval Mezivládním panelem pro změnu klimatu OSN (IPCC), se očekává, že bude vládám poskytovat “směrodatné“ vědecké informace. Vládní rozhodnutí by tak byla přijímána na základě vědecky podložených informací a lépe by pomáhala chránit přírodu a ekosystémy.

Na prvním zasedání vlády přijmou jednací řád platformy a dohodnou se na podmínkách účasti a členství. Zároveň budou rozhodovat o konkrétním pracovním plánu a rozpočtu a  dohodnou se také na procesu přípravy, posuzování a schvalování vědeckých posudků, které by měla platforma vydávat.

Své předsednictvo si zvolí až na dalším zasedání, které proběhne na začátku roku 2012.

Panel bude posuzovat klíčové politiky

Charles Perrings, profesor environmentální ekonomie na Arizonské státní univerzitě, zdůraznil minulý měsíc na setkání OSN, že IPBES nebude pouze poskytovat informace vládám, ale zaměří se i na všechny významná politická rozhodnutí a jejich potenciální vliv na ekosystémy.

Profesor navrhl, aby se například prozkoumal možný dopad jednání o zemědělských subvencích, které probíhají na půdě Světové obchodní organizace, na biodiverzitu a zemědělské politiky.

Podle ministrů členských zemí EU by se měla zvláštní pozornost věnovat také politikám, které se týkají přírodních zdrojů a využívání půdy, jako je zemědělství, bezpečnost potravin, lesnictví, rybolov, hornictví a energetika, ale také územní plánování, doprava, turismus a rozvoj.

Jaká je hodnota přírody?

Spolu s utvářením panelu IPBES jsou národním vládám prezentovány výsledky studie s názvem Ekonomika ekosystémů a biodiverzity (TEEB; z angl. Economics of Ecosystems and Biodiversity), která je součástí Iniciativy pro zelenou ekonomiku OSN (Green Economy Initiative).

Iniciativa se snaží vyčíslit ceny za přírodní zdroje jako je půda, lesy a pitná voda. Její snahou je přesvědčit politiky, aby zahrnuli biodiverzitu do ekonomických systémů a zavedli pravidlo “za znečišťování platí znečišťovatel“.