Úřady měly nakupovat ekologická auta, řada z nich se tomu vyhnula

zdroj: Shutterstock; autor: Mopic

Pouze šest ministerstev splnilo dobrovolný program z roku 2008, podle kterého měly státní úřady obnovit svůj vozový park a zvýšit počet ekologických vozidel. Lepší bilanci mají například krajské úřady. K nákupu čistých aut nabádá státní správu i Evropská komise.

Do konce roku 2013 měla minimálně čtvrtinu aut ve vozových parcích státních orgánů tvořit ekologická vozidla. Většina ministerstev ale tento závazek nesplnila, ukázalo vyhodnocení, kterým se dnes (9. dubna) zabývala vláda.   

Program obměny vozového parku si vláda uložila v roce 2008 sama. Státní správa tak měla jít příkladem a motivovat k nákupu ekologických aut veřejnost. Měla tím plnit i jeden z úkolů Národního programu snižování emisí ČR.

Vozidla se měla obměňovat postupně tak, jak stárnou, aby jejich nákup neměl negativní vliv na státní rozpočet. Postupně také vláda plnění programu hodnotila.

U prezidenta nic

Při posledním hodnocení v roce 2012 překročily hranici 25 % jen ministerstvo průmyslu a obchodu, kancelář Poslanecké sněmovny, Nejvyšší kontrolní úřad, Český statistický úřad a Energetický regulační úřad. V regionální politice to byly krajské úřady Zlínského a Libereckého kraje.

Při letošním finálním hodnocení se ukázalo, že 25 % ekologických aut má šest resortů. Dobrovolný cíl však nesplnilo ministerstvo vnitra, spravedlnosti, pro místní rozvoj, zdravotnictví, práce a sociálních věcí, životního prostředí, dopravy a obrany.

Hranici vedle řady ministerstev nesplnily ani další důležité instituce jako úřad vlády, kancelář senátu nebo kancelář prezidenta, která nemá ani jedno „zelené vozidlo“. Mezi krajskými úřady zatím vládní program nesplnily Královéhradecký, Pardubický, Středočeský a Ústecký kraj.

Plyn a elektromobily

„Prioritou vlády v programovém prohlášení je zejména hledání úspor a přitom tady leží a stačí je uchopit,“ říká k tomu Jiří Šimek, místopředseda Rady Českého plynárenského svazu, který prosazuje využívání zkapalněného zemního plynu (CNG) v dopravě.

„Kromě ekologických předností v případě pořízení vozů na CNG, snížíte provozní náklady vozů nejméně na polovinu. Jezdíte za jednu korunu na kilometr a neplatíte ani silniční daň,“ říká.

Nemusí se však jednat pouze o auta na stlačený zemní plyn. V současné době je možné využívat třeba vozidla na zkapalněný plyn (LNG) a elektromobily.

Evropská unie už v minulosti doporučovala státnímu sektoru, aby šel v nákupu takových aut příkladem. Emise z dopravy dnes totiž představují nejrychleji rostoucí zdroj emisí skleníkových plynů.

Čisté Švédsko

Problematikou vozů ve veřejném sektoru se zabývá směrnice o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel. Vyžaduje, aby se náklady na spotřebu energie, emise CO2 a emisí znečišťujících látek zvažovaly jako kritéria při nákupu vozidel veřejnými zadavateli.

Ve Francii musí mít flotily státních institucí s více než 20 auty minimálně 20 % elektromobilů nebo aut na plyn.

Minulý rok provedla Evropská komise přezkum toho, jak jednotlivé země směrnici aplikovaly. Některé státy kromě toho jako Česká republika zavedly dobrovolné programy zaměřené právě na státní úřady.

Ve Francii například musí mít flotily státních institucí s více než 20 auty minimálně 20 % elektromobilů nebo aut na plyn. Švédsko si pak stanovilo, že od roku 2005 musí postupně stále větší podíl aut vládních úřadů tvořit čistá vozidla. Od roku 2009 už by měl být jejich podíl 100%.

Autor: Adéla Denková