Světové fórum uznalo vodu jako „základní potřebu“ a ne jako „lidské právo“

Uprostřed zvyšujícího se tlaku mezinárodních organizací, expertů a nevládních organizací, odmítli v neděli 22. března ministři světa uznat vodu jako jedno ze základních lidských práv. Místo toho ji označili jako „základní potřebu“.

Souvislosti:

Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) kolem 880 miliónů lidí na světě nemá přístup ke slušnému zdroji pitné vody a 2,5 miliardy lidí nemá přístup k pořádným hygienickým zařízením. Intenzivní využívání vody a klimatické změny způsobují, že vodní zdroje jsou čím dál méně dostupné. Očekává se, že do roku 2030 stoupne počet lidí potýkajících se s nedostatkem vody na 3,9 miliard.

Mezitím se stupňuje tlak na uznání přístupu k pitné vodě a k hygienickým zařízením jako jednoho ze základních lidských práv.

V roce 2008 pověřila Rada pro lidská práva OSN (UNHRC) nezávislou expertku Catarinu de Albuquerque, aby se po dobu tří let zabývala otázkou lidsko-právních závazků, co se přístupu k pitné vodě a hygienickým zařízením týče.

Témata:

Týden trvající Světové vodní fórum v Istanbulu bylo o víkendu na světový den vody zakončeno přijetím Istanbulské deklarace ministrů.

O víkendu diskutovali ministři z více jak stovky zemí mimo jiné o právu na vodu a na hygienická zařízení. Potvrdili, že tématu bylo v posledních letech věnováno značné množství pozornosti a že jeho řešení je klíčové pro dosažení Rozvojových cílů tisíciletí OSN.

Závěrečná deklarace, která není právně závazná, ale která má značnou politickou váhu, uznává vodu jako „základní lidskou potřebu“, nikoliv však jako právo.

Několik zemí již dříve zakotvilo právo na vodu ve svých ústavách. Řada ministrů tvrdila, že Istabulská deklarace „neuznává dostatečně“ právo na vodu a na hygienická zařízení jako právo lidské.

Francouzský ministr pro ekologii Jean-Louis Borloo řekl, že Francie společně se Španělskem udělá vše pro to, aby byl přístup k vodě uznán jako lidské právo, a zároveň zaručí soudržnost na evropské úrovni.

Ostatní ministři označili případnou zmínku o přístupu k pitné vodě a k hygienickým zařízením v lidsko-právních závazcích za „předčasný“. Podle nich je třeba vyčkat na zprávu nezávislé expertky UNHRC Catariny de Albuquerque. Její zpráva by se měla objevit koncem roku 2011.

Podle agentury AFP se proti zmínce o právu na vodu v závěrečné deklaraci postavily například Spojené státy, Brazílie a Egypt.

Voda jako lidské právo, u něhož lze stanovit cenu

Francouzská státní tajemnice pro ekologii Chantal Jouanno zdůraznila, že mít právo na vodu neznamená za vodu neplatit.

Zvláštní poradkyně OSN pro záležitosti s vodou Maude Barlow také prohlásila, že lze označit vodu jako lidské právo a zároveň ji zpoplatňovat. Zpoplatnění by muselo proběhnout určitou cestou, řekla. Jednou z takových cest může být zpoplatnění na základě tzv. „blokového zpoplatnění“, což znamená, že množství vody nutné k uspokojení základních potřeb by bylo dostupné zadarmo, či velmi levně. „Nadstandardní“ spotřeba vody by pak byla dražší. „Takže když si budete chtít naplnit bazén, budete za to muset zaplatit,“ vysvětlila Barlow.

V Japonsku například existuje třístupňové blokové zpoplatnění a spousta komunit už systém zavádí, „takže to je možné,“ řekla.

Stanoviska:

Před uskutečněním fóra vyzvalo parlamentní shromáždění Rady Evropy v čele s jeho předsedou Lluísem Mariou de Puigem k uznání vody jako základního lidského práva. Zakotvení přístupu k vodě v národních právních systémech by podle něj činilo vlády jednotlivých zemí zodpovědné za zajištění dostatečného přístupu ke kvalitní vodě a kanalizaci.

Evropský parlament přijal na začátku měsíce rezoluci, která označila vodu jako „společný zdroj lidstva“ a přístup k pitné vodě jako „základní a univerzální právo“. Rezoluce vyzývá k vyřešení problému nedostatku vody do roku 2015.  

Představitelé odborových svazů vyzvali fóra, jakým je Světové vodní fórum, aby vytvořila právně závazná opatření zaručující přístup k vodě a kanalizaci a zároveň aby brala v potaz postavení zaměstnanců ve vodním sektoru.

Michail Gorbačov vyzval na mezinárodní konferenci všechny země světa, aby pomohly OSN „zakotvit právo na vodu jako nejdůležitější lidské právo“.