Emise CO2 zaznamenaly za posledních 20 let strmý nárůst

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Carlos Porto.

Světové emise oxidu uhličitého vzrostly mezi roky 1990 a 2010 o 45 % a v loňském roce dosáhly maxima 33 miliard tun. Vyplývá to ze zprávy Společného výzkumného centra (JRC) při Evropské komisi.

Vyšší energetická účinnost, energie z jádra ani rostoucí podíl energie vyrobené z obnovitelných zdrojů v tuto chvíli nestačí kompenzovat růst světové poptávky po energiích a dopravě. Ten je podle zprávy nejvyšší v rozvojových zemích.

Vyspělým průmyslovým státům se za poslední dvě dekády emise skleníkových plynů snížit podařilo a je pravděpodobné, že společný kjótský cíl (snížit emise CO2 do roku 2012 o 5,2 %) splní. Tento vývoj má však na svědomí především rozpad Sovětského svazu a zánik celé řady neekologických průmyslových podniků.

Mezi roky 2009 a 2010 však v důsledku hospodářského růstu v zemích, jako je Čína nebo Indie, a oživení v Evropě a Spojených státech emise CO2 vzrostly o rekordních 5,8 %.

Vyjednavači, kteří budou na podzim na mezinárodní klimatické konferenci v jihoafrickém Durbanu hledat novou dohodu, která by nahradila po roce 2012 Kjótský protokol, budou mít nyní možná víc důvodů pospíšit si.

Evropská unie je jednou z mála, kde mezi lety 2007 a 2010 k žádném nárůstu emisí CO2 nedošlo. Zatímco v předkrizovém roce 2007 dosahovaly emise 4,2 miliard tun, v roce 2010 to byly 4 miliardy. Většina velkých světových znečišťovatelů své emise ve stejném období zvyšovala.

Spojené státy dnes vypouštějí do ovzduší 16,9 tun CO2 na obyvatele, což je víc než dvojnásobek příspěvku Evropské unie (8,1 tun CO2). Pro srovnání, v Číně emise dosahují úrovně 6,8 tun na hlavu, což je sice méně, než má celá EU, ale například víc, než Itálie.

Čísla pocházejí z nové zprávy „Dlouhodobé trendy globálních emisí CO2“, kterou připravilo Společné výzkumné centrum ve spolupráci s nizozemskou agenturou pro hodnocení dopadů na životní prostředí (PBL Environmental Assessment Agency).

Autoři studie vycházeli z nedávných výsledků uveřejněných v Emisní databázi JRC pro globální výzkum atmosféry (EDGAR) a posledních údajů o spotřebě energií.