Summit Rio +20 se blíží, čekají nás osobní uhlíkové kvóty?

OSN se připravuje na Konferenci o udržitelném rozvoji 2012 v brazilském Riu. Na přípravné schůzce, která se konala tento týden v New Yorku, zazněly i návrhy na snížení porodnosti nebo na zavedení emisních kvót pro jednotlivce.

Dvacet let po Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v roce 1992 se do brazilského Rio de Janeira vrátí jednání představitelů mezinárodního společenství. Na Konferenci OSN o udržitelném rozvoji v květnu 2012 by měli státníci obnovit závazky k udržitelnému rozvoji a zhodnotit dosavadní vývoj.

První přípravná schůzka tento týden přitom naznačila, s jakými návrhy v oblasti udržitelného vývoje a zelené ekonomiky někteří představitelé na Konferenci dorazí.

Světový summit o Zemi 2012 nebo také Rio+20, jak je Konference s odkazem na její předchůdkyni nazývána, by podle nejodvážnějších návrhů mohla zavést například kontrolu porodnosti nebo systém emisních kvót přidělovaných na hlavu.

Od summitu se rovněž očekává, že dá zelenou Světové environmentální organizaci.

Uhlíkové kvóty na jednotlivce

Podle souhrnné zprávy se dosavadní návrhy účastníků přípravné schůzky (členské státy OSN, mezinárodní firmy a nevládní organizace) zaměřují zejména na „důsledné posílení environmentální legislativy, zdanění v závislosti na ekologických dopadech“ a „osobní kvóty pro uhlík“.

Těmi je myšleno množství CO2, které může každý z nás během roku vypustit do ovzduší, aniž by došlo k navýšení stávajícího objemu emisí CO2 ve světě.

Podobné návrhy se přitom již objevily například ve Velké Británii, kde tehdejší ministr životního prostředí David Miliband hovořil o „uhlíkových kreditních kartách“. Podle Milibanda by se uhlík mohl potenciálně stát i jakousi „novou měnou“.

V roce 2008 britské ministerstvo životního prostředí (Department for Environment, Food and Rural Affairs, Defra) od myšlenky uhlíkových kredit ale upustilo. Podle studie, kterou si nechalo vypracovat, totiž nejsou britští občané na podobné nápady ještě dostatečně vyzrálí.

Daň Robina Hooda a Světová environmentální organizace

Mezi návrhy se také znovu objevila myšlenka na „Daň Robina Hooda“, která by se vztahovala na všechny měnové převody a zavedla by také vyšší cla na produkty ze zemí, které důsledně nechrání své životní prostředí.

V oblasti mezinárodního environmentálního práva účastníci podpořili vytvoření Mezinárodní environmentální organizace, která by vznikla posílením současného Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) založeného v roce 1972.

Jeho práci by měl podle některých návrhů doplňovat Mezinárodní environmentální soudní dvůr (International Court for the Environment, ICE), který by řešil mezinárodní spory v oblasti životního prostředí a klimatu.

Zazněly dokonce i návrhy na posílení role Mezinárodního soudního dvora (ICJ) v oblasti udržitelného rozvoje a také Rady bezpečnosti OSN, jejíž mandát by měl být rozšířen o „environmentální témata a bezpečnostní problémy s nimi spojená“.

Někteří zástupci z řad mezinárodních firem dokonce vyzvali k politickým závazkům stabilizace světové populace, jejíž neustálý růst vytváří tlak na přírodní zdroje Země.

Podobnou myšlenku přitom předložila i zpráva OSN z konce roku 2009, podle které by zastavení růstu světové populace výrazně usnadnilo boj s globálním oteplováním.

Příští setkání ke Světovému summitu o Zemi 2012 je plánováno na 14. – 15. listopadu 2011 opět v New Yorku.