Sbírání a likvidace elektrošrotu bude v EU přísnější

zdroj: Evropský parlament.

Včera (13. srpna) v EU vstoupila v platnost přísnější pravidla pro sběr a zpracování elektrického a elektronického odpadu. Unijní instituce si od nové směrnice, kterou musí členské státy implementovat do února 2014, slibuje především efektivnější využívání zdrojů a další přínosy pro životní prostředí.

Každý Evropan má podle statistik Evropské komise na svědomí asi 17-20 kg vyprodukovaného elektroodpadu ročně. Mezi něj patří třeba staré televizory, počítače, notebooky, mobilní telefony, ale i ledničky nebo varné konvice.

Jelikož materiál, z něhož je tento odpad vyroben, obsahuje nebezpečné látky typu arzen, rtuť, olovo nebo PVC, je nutné jej oddělovat od komunálního a směsného odpadu. To je také důvod, proč je sběr, likvidace a další nakládání s ním ošetřeno přísnými pravidly.

V EU tato pravidla upravuje směrnice o odpadu z elektrických a elektronických spotřebičů (WEEE; z angl. Waste from Electrical and Electronic Equipment), která ale pro svou komplikovanost a nákladnost nikdy nevstoupila v platnost.

To by ale neměl být osud její revize, na níž se pracovalo od prosince 2008 a která vstoupila v platnost včera. Členské státy nyní mají více než rok na to, aby ji uvedly do praxe (do února 2014).

Pokud půjde vše tak, jak má, Komise počítá s tím, že do roku 2020 se objem odpadních elektrických a elektronických zařízení zvýší z dnešních zhruba 10 milionů tun na 20 milionů. V přepočtu to činí 20 kg na obyvatele.

Efektivní využívání zdrojů

„V době hospodářské nestability a rostoucích cen surovin znamená efektivní využívání zdrojů kombinaci přínosů pro životní prostředí a inovativních možností růstu,“ komentoval novou směrnici evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik. „Nyní musíme otevřít nové cesty pro sběr elektronického odpadu a zlepšit účinnost těch stávajících. Apeluji na členské státy, aby těchto nových cílů dosáhly před formální lhůtou,“ doplnil. 

Podle nové směrnice mají členské státy do roku 2016 sesbírat odpad, který odpovídá 45 % prodaných elektronických zařízení. O tři roky později se laťka zvedne na 65 % prodaných zařízení nebo 85 % vyprodukovaného elektronického odpadu. Bude záviset na členských zemí, pro kterou formu cíle se rozhodnou a kterou budou měřit a hlásit. 

Pokud ale národní vlády přijdou s odůvodněným vysvětlením, že zatím nemají nebytnou infrastrukturu nebo jejich občané elektronická zařízení tolik nevyužívají, mohou uplatnit omezenou přechodnou dobu, v níž se mohou od stanovených cílů odchýlit.

Od roku 2018 se pak směrnice rozšíří ze současných kategorií na všechna elektrická a elektronická zařízení. 

Boj s nelegálním vývozem

Nová směrnice by také měla členským státům ulehčit boj s nelegálním vývozem odpadu od třetích zemí. 

Elektroodpad z EU je totiž velmi často ilegálně vyvážen do rozvojových zemí na africkém či asijském kontinentě, kde je mnohdy zpracováván v nevyhovujících podmínkách, a to někdy i dětmi.  

Tomu by nyní měly bránit zpřísněné kontroly na hranicích a garance vývozce, že vyvážený materiál lze znovu použít.