Rada EU: zvyšme „zelené daně“

Ministři životního prostředí zemí sedmadvacítky se dnes schází v Bruselu. Na pořadu jednání je udržitelná produkce a spotřeba přírodních materiálů. Jedním z návrhů je zvýšení spotřební daně a naopak snížení daně z příjmu.

Evropa má nedostatek přírodních zdrojů a je značně závislá na dovozech těchto surovin ze zahraničí. Měla by se proto naučit s těmito zdroji neplýtvat a nastoupit cestu udržitelné spotřeby. Tak by se daly shrnout doporučení Rady EU z 13. prosince, která mají ministři dnes přijmout.

Evropská komise a vlády sedmadvacítky by měly podle tohoto doporučení vyvinout „ucelený systém opatření“, která povedou k udržitelné spotřebě surovin v Evropě.  Konkrétně by měly zvážit, zda nezvednout daňové zatížení spotřeby surovin a naopak nesnížit daně z příjmu.

Podle měření Eurostatu totiž již k takovému posunu v řadě zemí EU dochází. Podíl „zelených daní“ na celkovém státním příjmu postupně narůstá, v jiných sférách mohou vlády naopak daně snížit.

Podíl „zelených“ daní v Evropě roste

V roce 2008 dosahovaly ekologické daně v EU průměrně 2,4 % HDP, přičemž nejnižší zelenou daň platili Španělé (1,6 %) a nejvyšší zavedlo Dánsko (5,7%). Největší podíl na zelených daních měly energetické daně (72 %), dále daně z dopravy (23 %), daně ze znečištění a spotřeby zdrojů pouhých 5 %.

V doporučeních se dále hovoří o podpoře recyklace, recyklačních certifikátech, redukci množství vyprodukovaného odpadu a progresivním odstranění dotací, které mají neblahý vliv na životní prostředí.

Tyto návrhy jdou na ruku zejména evropskému komisařovi pro životní prostředí Janezovi Potočnikovi, který se pokouší přesvědčit národní ministry financí, aby využili své fiskální nástroje k podpoře zelených technologií a nasměrovali evropské ekonomiky k efektivnějšímu a šetrnějšímu hospodaření se zdroji. Komisař Potočnik také navrhl narovnání cen odstraněním dotací v oblasti zemědělství, lesnictví a rybolovu, které zbytečně poškozují okolní prostředí.

V současnosti připravuje Potočnik plán k efektivnímu využívání zdrojů v Evropě, který by měl být představen v červenci 2011.

Odpovědní výrobci, uvědomělí spotřebitelé

Pracovní verze doporučení Rady EU počítá i s větší osvětou u výrobců a spotřebitelů. Firmy by podle ministrů životního prostředí měly být odpovědné za ekologické dopady svých produktů, podobně jako by si spotřebitelé měli uvědomovat sociální a ekologické dopady materiální spotřeby.

Pomoci by jim mělo speciální označení produktů, založené na širokém spektru ekologických a sociálních kritériích.

Doporučení počítají rovněž s návrhem pro Evropskou komisi, aby vytvořila strategickou agendu zaměřenou na „systémovou inovaci“ a posunula Evropu dál směrem k zelených technologiím.

Měla by tak vzniknout společná platforma politiků, výzkumných institucí, spotřebitelských organizací, zaměstnavatelů, odborů a neziskových organizací, která by se zabývala hledáním dalších cest pro snížení závislosti Evropy na surovinách a jejich efektivní využívání.