Přímé platby mají být podle Komise jednodušší

Dacian Ciolos, komisař pro zemědělství; zdroj: Evropská komise.

Systém přímých plateb, které dostávají evropští zemědělci z peněz vyhrazených na společnou zemědělskou politiku EU, bude podle Evropské komise jednodušší. Balíček návrhů, který včera představil komisař pro zemědělství Dacian Cioloş, počítá ovšem i s kontroverzním snižováním úrovně dotací podle velikosti farmy.

Zastropování dotací pro velké farmy, které Evropská komise nastínila už ve svém prvním materiálu z roku 2010, z nového balíčku nařízení nezmizel. Požadavek, který by znamenal škrty v dotacích pro největší farmy, vzbuzuje ale v České republice velké vášně. Agrární komora včera uvedla, že čeští zemědělci by kvůli historickému dědictví 50. let, díky němuž v zemi uměle vznikla velká zemědělská družstva, mohli podle nejhoršího scénáře ročně přicházet až o 10 miliard korun.

Zastropováním plateb chce Komise zabránit tomu, aby velké farmy z rozpočtu společné zemědělské politiky odsávaly dotace na úkor menších zemědělců.

Viceprezident Komory Bohumil Belada však nevidí důvod, proč by velké farmy měly o nárok na dotace přijít. Velké podniky podle něj „aktivně hospodaří v zemědělství, splňují všechna potřebná pravidla agrární politiky EU stejně jako ostatní podniky, a tím zcela naplňují podmínky pro vyplácení přímých plateb v plné výši“.

Ředitel oddělení Evropské komise pro přímé platby Jean-Jacques Jaffrelot, který včera v souvislosti s představením návrhu vystoupil na semináři uspořádaném Zastoupením Evropské komise v ČR, ale obavy českých zemědělců nesdílí. Komise podle něj Komise v novém návrhu zohlednila také pracovní sílu, a pro Českou republiku tak prý „strop nebude existovat“. Vyplývá to podle něj z příloh II a III návrhu.

Nová architektura

Pokud jde o podobu přímých plateb, podle Evropské komise má dojít k několika zásadním změnám. Zmizí například dvojí způsob výpočtu výše plateb (princip jednotné platby na plochu, SAPS, a jednotné platby – SAS) a bude nahrazen jedním.

Změnit by se celkově měla i jejich architektura. Návrh počítá s tím, že určitý podíl přímé platby získají farmáři automaticky. Další peníze (má jít o 30% podíl z obálky pro přímé platby) mají zemědělci získat v rámci tzv. ozeleňování (greeningu). Tato složka má být nastavena jako motivační a zemědělec dotaci získá pouze v případě, že bude např. na části zemědělské plochy udržovat travní porosty, bude střídat plodiny a bude přispívat k zachovávání biodiverzity.

Řada českých zemědělců má ale k ozeleňování výhrady. Obávají se, že pokud již k existujícím požadavkům, které souvisejí s dodržováním dobrých zemědělských a ekologických postupů (tzv. GAECy) přibudou ještě další, ohrozí to jejich konkurenceschopnost.

Podle Jaffrelota ale podobné obavy nejsou namístě. „V 70 % případů se jedná o praktiky, které zemědělci tak jako tak sami od sebe dodržují,“ uvedl Jaffrelot s tím, že by tento požadavek neměl dotace českým zemědělcům ohrozit.

Čeští zemědělci mají výhrady i k požadavku, podle nějž by se část zemědělské půdy v rámci ozeleňování nesměla obdělávat. „Zásadně nesouhlasíme s povinností, aby 7 % zemědělské půdy daného podniku muselo být zařazeno mimo produkci,“ uvedl včera viceprezident Agrární komory Belada. Podle něj jde tento návrh jak proti požadavkům EU na zajištění potravinové bezpečnosti, tak proti cílům EU v oblasti obnovitelných zdrojů, k jejichž plnění do značné míry přispívá pěstování energetických plodin.

Zvláštní dotace pro mladé

Další složka přímých plateb má být podle návrhu Komise určena výhradně mladým a začínajícím zemědělcům. EU se takto snaží reagovat na stárnutí pracovní síly na venkově a na nezájem mladých o práci v sektoru. Pro začínající zemědělce by v obálce pro přímé platby byla vyhrazena maximálně 2 %.

Zatímco pravidla pro vyplácení uvedených složek má rozhodovat EU, o zbývajících složkách přímé platby by si mohl rozhodovat členský stát sám. Pokud by například vláda usoudila, že zemědělci v určitém regionu jsou znevýhodněni oproti ostatním, mohla by jim dotaci navýšit.

Zástupce Komise dále uvedl, že bez ohledu na to, o jakou složku přímé platby se jedná, by zemědělci museli nadále plnit požadavky dobrých zemědělských a ekologických postupů.

Novinku má Brusel pro malé zemědělce. Ti by napříště mohli požádat o zařazení do zjednodušeného režimu. V něm by žádosti o zemědělské dotace byly jednodušší, neprobíhala by u nich kontrola dodržování GAEC ani požadavků na ozeleňování. Podle Komise do této kategorie spadá zhruba 30 % evropských zemědělců.