Parlament žádá směrnici o bioodpadu

Evropská komise by měla navrhnout specifickou legislativu, která by ukládala povinnost recyklovat biologický odpad, včetně biomasy ze zahrad a zbytkového jídla z restaurací. Požadavek vyplývá z rezoluce Evropského parlamentu.

„Pravidla pro management bioodpadu jsou roztříštěné a stávající legislativní nástroje nepostačují pro dosahování stanovených cílů (…),“ konstatuje Evropský parlament.

Rezoluci, která není právně závazná, vypracoval portugalský europoslanec José Manuel Fernandes (EPP). Text vznikl ve Výboru EP pro životní prostředí a vychází ze zelené knihy Evropské komise o bioodpadu z roku 2008.

Přijetí specifické směrnice by podle europoslanců přineslo větší jasnost, lepší monitoring a vymahatelnost, ale i právní jistotu, která by v dlouhodobém horizontu posilovala důvěru investorů a veřejnosti.

Europoslanci požádali Komisi, aby přezkoumala současnou legislativu a představila návrh nové směrnice do konce roku 2010.

Podle Parlamentu by měla stanovit povinnost vytvářet systémy pro sběr biologického odpadu, které by členským zemím pomohly dosáhnout cílů v oblasti recyklace i podílu obnovitelných zdrojů energie. Účinnost využívání zdrojů je jedním z cílů strategie Evropa 2020.

Europoslanci v rezoluci také požadují, aby se vytvořil systém klasifikace kompostování z bioodpadu, v němž bude dělícím kritériem jeho kvalita. Doplňují, že Komise by měla vytvářet osvětu a zvyšovat povědomí veřejnosti o „odpadové prevenci“ a recyklaci.

Komise: Není žádný důvod pro novou směrnici

Počátkem tohoto roku Evropská komise zamítla přijetí zvláštní směrnice, která by řešila otázku bioodpadu. Prý není potřeba.

„Pokrok, jehož bylo dosaženo v některých členských zemích, prokazuje, že stávající právní předpisy o odpadech jsou vynikajícím základem pro komplexní management bioodpadu,“ uvedla Komise ve svém komuniké.

Stávající nástroje je třeba pouze efektivněji používat, konstatovala Komise, a vyzvala jednotlivé země, aby si zvolily způsob, který nejlépe zapadá do jejich národního kontextu. Současně však připustila, že jsou nezbytné i některé iniciativy na úrovni EU; například definování standardů pro kompostování a podobně.

Bioodpad: Priorita předsednické "trojky"

Téma biologického odpadu se nachází na seznamu priorit předsednické „trojky“ Španělsko – Belgie – Maďarsko v období 2010 – 2011.

I když předcházející španělské a současné belgické předsednictví od Komise nepožadují návrh speciální směrnice o bioodpadu, jim blízké zdroje naznačily, že téma se na Radě ministrů považuje za „opravdu kontroverzní“.

Lokální a regionální rozdíly jsou v rámci EU velké, proto by mohlo být i přijímání takové evropské legislativy na úrovni EU velmi náročné. Příští rok by se však mohla schválit pouze velmi obecná rámcová směrnice směrnice, která by definovala pouze minimální společná ustanovení, například zmíněné standardy pro kompostování.