Parlament stupňuje úsilí v boji s klimatickými změnami

Poté co Spojené státy představily své cíle na snižování emisí skleníkových plynů, přišel včera (25. listopadu) Evropský parlament s návrhem na uzavření ambiciózní dohody v Kodani, jejíž součástí je závazek k poskytování pomoci rozvojovým zemím v boji s klimatickými změnami ve výši 30 miliard eur ročně.

Deset dní před zahájením kodaňské konference, která má svět přiblížit k uzavření nové globální klimatické dohody, přijal Evropský parlament rezoluci, v níž evropské lídry vyzývá k tomu, aby ukázali své vůdčí postavení a přispěli tak k dosažení úspěchu při jednáních.

V rozhodnutí, které bylo přijato jednoznačnou většinou hlasů (516 poslanců hlasovalo pro, 92 proti a 70 se zdrželo hlasování), stojí, že by vyspělé země měly „významně“ snížit produkci emisí CO2, a to v rozmezí 25-40 % do roku 2020 (poslanci prosazují spíš horní hranici tohoto intervalu). Rozvojové země by podle rozhodnutí měly omezit nárůst svých emisí o 15-30 %.

„EU se ujala vůdčí pozice v boji za ochranu klimatu a my chceme, aby tomu tak bylo i v Kodani. Proto musíme stát za naším návrhem na snížení emisí CO2 o 30 % do roku 2020,“ řekl německý člen Parlamentu Jo Leinen.

Parlament, rovněž v souladu s postupem evropských lídrů, schválil návrh na poskytnutí pěti až sedmi miliard eur rozvojovým zemím na rychlou pomoc s přizpůsobováním se globálnímu oteplování a s odstraňováním negativních důsledků klimatických změn.

Oproti těm, kteří využívají hospodářskou krizi jako záminku k činění minimálních finančních závazků, poslanci zdůrazňují, že dohoda dosažená v Kodani by mohla přispět k ekonomickému růstu, k rozvoji ekologických technologií, k omezení spotřeby a k vytvoření nových pracovních míst ve vyspělých i rozvojových zemích.

Vůdčí postavení EU v boji s klimatickými změnami

K udržení ústřední role při jednáních o klimatických změnách, je podle poslanců potřeba, aby Unie vždy vystupovala jednotně. Proto navrhují vytvoření společné vnější politiky v boji s klimatickými změnami. Ke vzniku „diplomacie“ v oblasti změny klimatu vyzývali poslanci již dříve v tomto roce (EurActiv 6.2.2009).

Evropský parlament navíc zdůraznil, že mezinárodní letecká a námořní doprava by měla být také zahrnuta v nové klimatické dohodě a měly by pro ni platit stejné závazné cíle jako pro ostatní průmyslové sektory.

Zdrželi se hlasování kvůli jaderné energii

Členové Skupiny konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL) se zdrželi hlasování o novém rozhodnutí, neboť přijatý text uznává v krátkodobém horizontu jadernou energii jako součást energetického portfolia EU.

„Jako skupina nemůžeme připustit, aby se lobbisté za jadernou energii stali v Kodani vítězi,“ řekl za všechny členy poslanec Bairbre de Brún.