Opravitelnost zboží je pro Česko i EU hospodářská výzva

opravitelnost výrobků

© Shutterstock / Africa Studio

Ekodesign výrobků je nástrojem prevence vzniku odpadů. Zvlášť to platí u domácích elektrospotřebičů. Evropská unie chce vytvořit tlak na výrobce elektrospotřebičů, aby vytvářeli produkty s delší životností, snadno opravitelné a recyklovatelné. Evropský parlament na začátku letních prázdnin přijal usnesení o delší životnosti výrobků, ve kterém europoslanci pojmenovávají konkrétní opatření a plánované kroky.

Článek původně vyšel v zářijovém čísle časopisu Odpadové fórum, odborného měsíčníku pro průmyslovou a komunální ekologii.

Z průzkumu sdružení francouzských spotřebitelů vyplývá, že důvěra v kvalitu a odolnost kupovaného výrobku klesá. Až 92 % respondentů shodně uvedlo, že elektrospotřebiče a výrobky tzv. smart technologií jsou navrženy tak, aby spotřebitel byl nucen po vypršení záruční doby koupit nový výrobek. Evropský parlament usnesením vyzývá členské země a Komisi, aby podpořily další životnost zboží a svoji pozornost zaměřily především na domácí elektrospotřebiče. Podle mínění evropských spotřebitelů jsou výrobky uváděné na trh navrženy často tak, že jsou neopravitelné nebo oprava je možná jen u autorizovaného výrobce. Výrobci komplikují opravitelnost produktů buďto technologií výroby, nebo nedostupností náhradních dílů. Životní cyklus elektrospotřebiče tak často končí předčasně na sběrných dvorech.

Sehnalová: Řada evropských zákazníků by dala přednost opravě elektrospotřebiče před nákupem nového, ale nakonec jsou nuceni zboží nahradit, nebo vyhodit kvůli odrazujícím nákladům na opravu.

Podle průzkumu Eurobarometru z roku 2014 by 77 % evropských občanů dalo přednost opravě svého zboží před nákupem nového. „Řada evropských zákazníků by dala přednost opravě elektrospotřebiče před nákupem nového, ale nakonec jsou nuceni zboží nahradit, nebo vyhodit kvůli odrazujícím nákladům na opravu,“ říká česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D). Zároveň jedním dechem dodává, že nejzranitelnějšími oběťmi zrychleného zastarávání výrobků jsou nejchudší občané, kteří z finančních důvodů volí především nízkonákladové výrobky, které se přitom rychleji porouchají.

Štítky odolnosti

Usnesení pléna Evropského parlamentu ze 4. července 2017 podporuje především navrhování odolných, trvanlivých a vysoce kvalitních výrobků. Usnesení žádá Evropskou Komisi, aby podporovala opravitelnost výrobků a přijala opravitelnost zboží jako hospodářskou výzvu. Velké množství neopravitelného zboží totiž oslabuje odvětví oprav, které v Evropě každoročně ztrácí stále více pracovních míst. Podle Evropského parlamentu je také potřeba dodat kupujícímu více informací o životnosti a odolnosti výrobku. Řešením by mohly být tzv. štítky s parametry životnosti a odolnosti. Definovat, co by výrobci měli uvádět na štítky, bude ovšem obtížné. Při nastavování parametrů na štítky bude nutné brát v úvahu i to, jak často a jakým způsobem bude spotřebič používán nebo jak bude udržován.

MPO: Veškerá případná opatření musí být rozumná, vyvážená a také v praxi proveditelná.

Usnesení však neobsahuje žádné závazné opatření k úpravě parametrů životnosti nebo opravitelnosti, má zatím formu doporučení pro členské státy. „Otázkou je volba opatření a míra jeho dopadů. Veškerá případná opatření (v usnesení zmiňovaná počítadla opotřebení, štítky odolnosti, zaměnitelnost součástek, spojení záruky se zbožím místo s osobou kupujícího aj.) musí být rozumná, vyvážená a také v praxi proveditelná. Určitá opatření sice lze uložit zákonem, mnohá však mohou být velmi dobře realizována na základě samoregulace či v rámci přirozené hospodářské soutěže,“ vyjádřil se Odpadovému fóru tiskový mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu František Kotrba.

Spotřebitelský vzorec

Výrobci jsou často obviňováni z toho, že jejich produkty mají naprogramovanou kratší životnost. Plánované zastarávání se má dít tak, že výrobce účelně použije materiál, součástky nebo výrobní postup, který zaručí kratší životnost nebo neopravitelnost výrobku. Jinak řečeno, výrobce vkládá do svého zboží tzv. „kazítka“. Internet je plný diskuzí a zkušeností spotřebitelů, kteří na kazítka upozorňují, ale výrobci je dokázat většinou nelze.

Internet je plný diskuzí a zkušeností spotřebitelů, kteří na kazítka upozorňují, ale výrobci je dokázat většinou nelze.

Není to jen nekvalitními produkty na trhu, rychlá výměna zboží je dána také spotřebitelským chováním za posledních 20 let, které je starším generacím cizí. Častá výměna je způsobená rychlým morálním opotřebením a touhou skupiny spotřebitelů vlastnit vždy to nejnovější a nejmodernější. Hybatelem změn jsou uvědomělejší spotřebitelé, kteří v poslední době vytvářejí tlak jak na výrobce, tak na zákonodárce. Změnu spotřebitelského modelu nabízí také sdílená ekonomika, která produkty nabízí jako službu a která získává především ve městech stále více na popularitě.

Výrobci se brání

Jsou vůbec častější opravy a delší životnost domácích spotřebičů reálné za současného rychlého technologického vývoje? Právě technologický pokrok je hlavním argumentem, kterým se výrobci brání.

„Vytváří se v současné době mediální bublina, že spotřebiče a jiné výrobky mají naprogramovanou dobu životnosti. Zapomíná se na to, že zejména v evropské legislativě dochází k určitému omezování používání některých materiálů a výrobních postupů, které se dříve používaly, a tyto záležitosti mohou snižovat životnost spotřebiče,“ řekl pro Českou televizi generální ředitel Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů Radek Hacaperka, který za snahou Evropské unie vidí zatím jen populismus.

Postoj ministerstva průmyslu a obchodu je méně kritický, ale též skeptický. Výrobek s dlouhodobou trvanlivostí je podle MPO pro spotřebitele z ekonomického hlediska přínosnější (obdrží odpovídající hodnotu za vynaložené peníze), navíc výrobky s dlouhou trvanlivostí přispívají k šetření zdrojů a menší produkci odpadů. Spotřebitelům by samozřejmě v žádném případě neměly být nabízeny výrobky, které skutečně po vypršení záruční doby přestanou fungovat a spotřebitel buď musí platit za opravu, nebo si musí koupit výrobek nový. Takovéto praktiky by rozhodně měly být eliminovány.

Spotřebitelé přirozeně reagují na rychlé tempo technologického pokroku tím, že nové výrobky nakupují a jsou ochotni je často obměňovat, jsou-li dostupné vylepšené verze.

„Obecně platí, že jakákoliv opatření musí zohledňovat zájmy všech dotčených subjektů, tj. v tomto případě všech článků hospodářského řetězce (výrobci počínaje a prodejci konče), spotřebitelů, jakož i dalších podnikatelů, např. firem zajišťujících opravy či servis výrobků. Opatření musí být rozumná a vyvážená a jejich přijetí řádně odůvodněné. Nelze přijímat opatření na první pohled sice možná líbivá, která však nikomu v konečném důsledku ničím nepřispějí a budou znamenat spíše zbytečné zatížení, jež v konečném důsledku zaplatí spotřebitel,“ říká František Kotrba.

Rovněž ministerstvo upozorňuje na chování spotřebitelů, kteří přirozeně reagují na rychlé tempo technologického pokroku tím, že nové výrobky nakupují a jsou ochotni je často obměňovat (někdy častěji, než je nezbytně nutné), jsou-li dostupné vylepšené verze. Ne všichni světoví výrobci navrhované opatření od Evropského parlamentu vidí skepticky. Například společnost Groupe SEB celosvětově drtivou většinu svých výrobků (na českém trhu zejména pro značky Krups, Rowenta a Tefal) navrhuje a vyrábí tak, aby při případné závadě mohly být rychle a jednoduše opraveny, k tomu za velmi rozumnou cenu. Výrobky společnosti a jejich životnost jsou testovány při jejich vývoji.

Například společnost Groupe SEB celosvětově drtivou většinu svých výrobků navrhuje a vyrábí tak, aby při případné závadě mohly být rychle a jednoduše opraveny.

Další regulace?

Usnesení zatím výrobcům nemusí dělat vrásky na čele, není závazné. Je na každém členském státě, jak se k doporučení od Evropského parlamentu postaví. I přesto je usnesení podkladem pro širokou diskuzi, která nemusí nutně vyústit v další regulace. Výrobci mohou jít cestou své autoregulace a plnění dobrovolných technických norem, když si to spotřebitel bude přát. Dokladování životnosti je tak zajímavá konkurenční výhoda pro výrobce, pokud na takový obchodní model přistoupí.