Odpady a recyklace: EU může dělat víc

Navzdory markantnímu zlepšení v řadě členských zemí nejnovější statistiky ukazují, že objem odpadu v EU stále roste a Evropa bude muset přidat, aby se stala skutečnou „recyklující společností“, říká Evropská komise.

Dobrou zprávou na začátek je, že objem vyprodukovaného odpadu rapidně klesá hned v několika státech EU: v čele s Francií, Švédskem, Rumunskem a Polskem.

Celkem dokázala Evropská unie v letech 2006-2008 snížit množství svých odpadků ročně o 10 %.

Včera (19. ledna) zveřejněné výsledky odpadové strategie 2005 ale zároveň ukazují, že produkce odpadu ve většině zemí EU dál roste, v lepším případě se ustálila. Z průběžné zprávy vyplývá, že mezi členskými státy existují propastné rozdíly, které například u recyklace dosahují až 70 %.

Přitom na recyklaci dokázala Evropská unie v uplynulých letech slušně zapracovat a mezi roky 1995 a 2008 zvýšila podíl recyklovaného odpadu o 18 % na celkových 38 %.

Odpad jako zdroj

Zatímco pro řadu lidí odpad představuje stále cosi, co je třeba zakopat pod zem nebo spálit, jsou i tací, kteří jej dokáží využít jako zdroj, který po důkladném roztřídění, přináší finanční zisk, poznamenal komisař pro životní prostředí Janez Potočnik.

„Mobilní telefon obsahuje zlato, platinu, palladium a měď: všechny suroviny, kterých je v Evropě nedostatek. Tuna takových přístrojů obsahuje 280 gramů zlata, 140 gramů platiny a palladia a 140 liber (zhruba 70 kg) mědi,“ řekl Potočnik potom, co nechal svůj starý mobilní telefon zrecyklovat v jednom z největších světových recyklačních středisek v belgickém Hobokenu.

Elektrické a elektronické zařízení jako jsou žárovky, telefony nebo počítače představují v současnosti nejrychleji rostoucí podíl odpadu v EU. Odhaduje se, že tento segment poroste i nadále a to až trojnásobně než třeba objem komunálního odpadu.

Ten totiž překvapivě neodpovídá růstu HDP a domácnosti v EU posledních deset let stabilně produkují zhruba 524 kg komunálního odpadu na hlavu. Přitom jejich spotřeba za stejné období vzrostla o cca 16 %.

Podle Potočnika to ale stále nestačí: „Musíme jít ještě dál, pokud se chceme stát skutečnou recyklující společností, zejména co se týče prevence,“ dodal Potočnik.

Komisař také zdůraznil, že recyklace kromě toho, že redukuje skleníkové plyny, energetickou spotřebu a závislost na dovozu nerostných surovin, zlepšuje kvalitu půdy a vytváří pracovní místa

„Jen v oblasti recyklace odpadu samotné lze vytvořit až půl milionu pracovních míst," připomněl Potočnik.

Česko produkci odpadů snižuje

Češi podle údajů Českého statistického úřadu mezi lety 2002 a 2009 zvýšili podíl vytříděného odpadu z 6 % na 14 %. Produkce odpadů v České republice v roce 2009 meziročně klesla o 6,3 % na 24,2 mil. tun. Zhruba 85 % odpadů vzniklo ve firmách, které jsou dlouhodobě hlavními producenty odpadů v zemi. Převažoval odpad ze staveb a demolic.

Nejvíce se snížila produkce odpadů v zemědělství, lesnictví a rybářství, a to o 30,7 %. Opačný trend zaznamenaly české obce, které se potýkají s rostoucím komunálním odpadem. V roce 2009 vzrostlo jeho množství meziročně o 2,7 %.