Navýšení emisního cíle asi až za rok, shodují se ministři

Zdroj: CreativeCommons.org

Ministři životního prostředí, kteří se dnes (14. října) sjíždí do Lucemburku, mají před sebou jasný úkol – připravit strategii pro nadcházející klimatickou konferenci, jež se bude na konci roku konat v mexickém Cancúnu. Nepředpokládá se ale, že na schůzce dojde dohodě o zvýšení unijního závazku pro oblast emisí skleníkových plynů.

Evropská unie se zavázala, že do roku 2020 sníží emise skleníkových plynů o 20 % (v porovnání s jejich úrovní v roce 1990). Některé členské státy ale z obavy, že by Evropa mohla v sektoru zelených technologií začít zaostávat za Čínou, Japonskem a USA, navrhly, aby se tento cíl zvýšil ještě o 10 %. Mezi tyto země patří např. Velká Británie, Francie, Německo a Nizozemsko.

Ne ale všechny členské země EU jsou o nutnosti takového kroku přesvědčeny a tento fakt pravděpodobně nezmění ani dnešní schůzka ministrů životního prostředí evropské sedmadvacítky, která byla svolána do hlavního města Lucemburska.  

Jedná se především o země ze střední a východní Evropy, na jejichž straně stojí např. Itálie. Tato skupina požaduje, aby podobný závazek přijaly i mimoevropské státy, které patří k velkým znečišťovatelům planety (mezi největší producenty škodlivých emisí se řadí USA a Čína).

Čekání na Komisi

Jak EurActivu prozradil jeden nejmenovaný bruselský diplomat, důvodem, proč ministři na dnešním jednání pravděpodobně žádné rozhodnutí nepřijmou, je fakt, že čekají, dokud nebudou seznámeni s dlouhodobým plánem Komise.

Dokument, na němž spolu se svými kolegy již pracuje komisařka pro otázky klimatu Connie Hedegaard, bude obsahovat unijní klimatické cíle pro rok 2030, které pak budou tvořit součást dlouhodobějšího plánu pro nízkouhlíkovou ekonomiku (do roku 2050), jenž Komise uveřejní na jaře roku 2011 (EurActiv 16.9.2010).

Musíme být ambicióznější

Komisařka je známá svým názorem, že Unie musí být ve svých závazcích ambicióznější (i jednostranně). Dvacetiprocentní cíl podle jejích slov totiž nedokáže průmysl dostatečně motivovat k tomu, aby investoval do nízkouhlíkových inovací.

S tím ale nesouhlasí evropská organizace BusinessEurope, která tvrdí, že EU nemůže být v plnění cílů úspěšná, pokud se k ní nepřidají všichni významní světoví znečišťovatelé ovzduší.

Příležitost k tomu poskytne mezinárodní klimatická konference, která se bude konat na konci roku (od 29. listopadu do 11. prosince) v mexickém Cancúnu. Již teď je ale téměř jisté, že vrcholné setkání zřejmě skončí s podobným skóre jako konference, která se konala před rokem v Kodani a na níž účastnické země přijaly pouze právně nezávazný text.

Přípravné setkání, které na mezinárodní úrovni proběhlo v létě v Bonnu, totiž skončilo naprostým fiaskem a dohoda tak i nadále zůstává v nedohlednu (EurActiv 9.8.2010).

Příprava společné pozice EU právě pro nadcházející prosincová jednání v Mexiku budou dalším bodem na dnešní agendě unijních ministrů životního prostředí.

„Pro úspěch mezinárodního vyjednávání v Cancúnu je důležité, aby přes různost názorů v jednotlivých členských zemích Evropská unie vystupovala jednotně. Pro nás je významné, aby jednotlivé strany byly více nakloněny kompromisům, které jedině mohou zaručit úspěch nadcházejícího klimatického summitu,“ uvedla Rut Bízková, první náměstkyně, která na zasedání zastupovala českého ministra pro životní prostředí Pavla Drobila.