Na Šumavě by měla zasáhnout ČIŽP, tvrdí ekologové

zdroj: WikimediaCommons; autor: Huhulenik

V šumavské lokalitě Na Ztraceném tento týden pokračuje přes varování evropského komisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika kácení stromů. Ekologická sdružení proto čekají na reakci České inspekce životního prostředí, která by v této problematice měla plnit roli dozorového orgánu. Dříve přitom poukazovali na to, že situaci v Národním parku Šumava inspekce dostatečně neprozkoumala.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik minulý týden zaslal českému ministrovi životní prostředí Tomáši Chalupovi dopis, ve kterém vyjádřil znepokojení nad dalším plánovaným kácením lesů v šumavské lokalitě Na Ztraceném (EurActiv 21.6.2012). Tato oblast, známá také jako Ptačí potok, patří do evropské soustavy chráněných území Natura 2000.

„Naléhavě Vás žádám, abyste zastavil velkoplošné kácení v národním parku Šumava,“ píše se v dopise, který má EurActiv k dispozici. Komisař v něm upozornil zejména na úpadek smrkového lesního biotopu a ohrožení chráněných druhů, které v lokalitě žijí, především tetřeva hlušce.

Potočnik Chalupu také varoval, že by mohlo dojít k zahájení právního stíhání ministerstva ze strany Evropské komise.

Ministr ve své reakci na dopis navrhnul, aby se s ním komisař osobně setkal a navštívil při té příležitosti i šumavský národní park (EurActiv 26.6.2012).    

Kácení však na Šumavě prozatím pokračuje a podle slov ředitele Správy NP a CHKO Šumava Jana Stráského bude pokračovat i nadále, jak uvedl server iDNES.cz.

Porušování zákonů

Oblast Na Ztraceném budí pozornost ekologů i veřejnosti kvůli kácení stromů již delší dobu. Na místě se v minulosti například odehrálo několik protestů a blokád. EurActiv také nedávno informoval o tom, že na postup správců národního parku v lokalitě si u Evropské komise stěžoval Ekologický institut Veronica, který je základní organizací Českého svazu ochránců přírody (EurActiv 19.4.2012).  

Jeho zástupce a soudní znalec Mojmír Vlašín nyní Komisi zaslal další dokumenty. Ty podle něj prokazují, že správa parku plánuje nezákonné zásahy do biotopu zvláště chráněného druhu. Požádal proto Komisi o urychlený zásah.

Obrátil se znovu také na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP), kterou již dříve upozorňoval na to, že vývoj na Šumavě je v rozporu s právními předpisy. Správa národního parku prý totiž nemá k zásahům do lesního porostu potřebná povolení.

Lokalita se totiž nachází v režimu zákona o ochraně přírody a krajiny a jakékoliv zásahy vyžadující intenzivní technologie jsou v ní zakázány. Mohou se uskutečnit pouze v případě nezbytnosti, například pokud jsou lesy zasaženy kůrovcem, a musí být povoleny ministerstvem životního prostředí a správními orgány.

Na to ve svém posudku v minulosti poukázala také zástupkyně veřejného ochránce práv Jitka Seitlová, která upozornila i na pochybení ministerstva. Podle jejího názoru ani ČIŽP dostatečně nesplnila svou roli dozorového orgánu. Stejného mínění je i ekologický institut.

Blokáda zatím ne

„Správa je připravena na části území zasahovat loupáním na stojato, v části použít intenzivní technologie. Z jejích vyjádření, ale i z dalších zdrojů je zřejmé, že nedisponuje příslušnými výjimkami pro plánovanou činnost,“ zdůraznil Vlašín ve svém dopise.

Jeho prostřednictvím inspekci vyzval, aby přiměla správu národního parku posoudit dopady kácení v oblasti. K tomu ji totiž zavazují evropské předpisy, konkrétně směrnice o ochraně přírodních stanovišť. Správa prý také musí získat povolení k výjimkám z českých zákonů, které stále nemá.

Varoval také, že pokud nebude na Šumavě zabráněno nezákonnému jednání, je možné, že dojde k uspořádání nenásilné blokády v dotčené oblasti.

Podnět k ČIŽP podalo v pondělí (27. června) také Hnutí Duha. Jeho zástupce Jaromír Bláha ocenil, že alespoň „zatím nevznikají kácením holiny“. Blokádu proto aktivisté prozatím nechystají.

„Blokáda kácení byla loni krajním řešením, ke kterému jsme přistoupili, až když byly ke kácení vyznačeny tisícovky stromů ve velkých skupinách a začalo docházet k devastaci vzácného území,“ řekl Bláha.

Také ministerstvo životního prostředí ve svém prohlášení zdůraznilo, že těžba neprobíhá v takovém rozsahu jako loni. Hájí se také tím, že kácení na Šumavě je legální vzhledem k vysokému výskytu kůrovce.

„Považujeme za důležité, že dochází k výraznému snížení stromů napadených kůrovcem, které jsou určené k zásahu. V tuto chvíli o více než 80 %,“ tvrdí ministerstvo.