Ministři podpořili méně ambiciózní cíle pro recyklaci elektrošrotu

Ministři životního prostředí, kteří se v pondělí (14. března) sjeli na jednání do Bruselu, se vyslovili pro méně ambiciózní cíle pro recyklaci elektroodpadu v EU než europoslanci na začátku února. Členské státy by měly podle nich sesbírat 65 % elektrošrotu, který vyprodukují, a měly by na to mít více času.

Zatímco podle Evropského parlamentu mají členské státy do roku 2016 sesbírat a recyklovat 85 % elektroodpadu, který v předchozích letech vyrobily (pro podrobnosti čtěte EurActiv 4.2.2011), ministři životního prostředí evropské sedmdvacítky se domnívají, že by tento cíl měl být "realističtější".  

Na svém pondělním bruselském jednání se proto přiklonili k původními návrhu Evropské komise, který počítá s 65% kvótou pro sbírání elektrošrotu za rok, a zároveň se vyslovili pro zavedení dočasného čtyřletého přechodného období s ročním cílem pro sběr ve výši 45 %. S tímto návrhem přišlo maďarské předsednictví

„Česká republika dlouhodobě patří mezi státy, které se k projednávání směrnice staví konzervativně, a proto podporovala kompromisní návrh, jenž před zasedáním předložilo předsednictví. Společně s dalšími státy se České republice podařilo vyjednat derogaci v oblasti cílů sběru,“ vysvětlila EurActivu postoj české delegace, kterou na Radě reprezentoval ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, tisková mluvčí ministerstva (MŽP) Michaela Jendeková

Ministři také, stejně jako europoslanci před více jak měsícem, souhlasili s tím, aby se nová pravidla týkala veškerého elektroodpadu s tím, že výjimka bude platit pro pevné instalace, nástroje velkých rozměrů nebo vojenské zařízení či stroje.  

Situace s elektroodpadem je podle údajů Evropské komise na území EU vážná. Statistiky hovoří o tom, že každý Evropan vyprodukuje přibližně 17-20 kg elektroodpadu za rok a v současné době se daří recyklovat něco málo přes 33 %. Část elektrošrotu tak končí na skládkách nebo neznámo kde. Odhaduje se, že je ve velkém vyvážen do rozvojových zemí v Africe či Asii, kde se na jeho zpracovávání v mnohdy nevyhovujících podmínkách podílejí i děti. 

Jeho sběr a likvidaci ale ošetřují přísná pravidla. Elektrošrot totiž obsahuje nebezpečné a škodlivé látky, jako je například rtuť, olovo, chrom, arzen či PVC, a z tohoto důvode je nutné jej oddělovat od komunálního a směsného odpadu. 

Pravidla pro sběr a recyklaci elektrošrotu, který nejčastěji představují staré televizory, počítače, mobilní telefony, domácí spotřebiče či jen jednotlivé elektronické součástky, by měla v EU upravovat směrnice WEEE (WEEE; z angl. Waste from Electrical and Electronic Equipment) z roku 2002. Avšak tu se kvůli její komplikovanosti a nákladnosti nepodařilo uvést do praxe. 

Návrhy na její revizi se bude nyní po Radě ministrů ve druhém čtení zabývat Evropský parlament. Podle Jendekové z MŽP se tak stane pravděpodobně až za polského předsednictví, které odstartuje na začátku června letošního roku.