Ministři financí chtějí urychlit boj proti klimatickým změnám

Na svém úterním (16.března) setkání budou ministři financí tlačit na včasnou finanční pomoc rozvojovým státům na boj proti klimatickým změnám. Vyplývá to z předběžného návrhu stanoviska, který má EurActiv k dispozici.

Ministři financí členských států EU budou usilovat o včasnou realizaci Kodaňské smlouvy. Chtějí co nejdříve začít podporovat rozvojové státy v jejich boji proti klimatickým změnám. EU se zavázala do těchto států posílat v období 2010-2012 2,4 miliardy eur ročně. Tyto peníze by měly nastartovat boj rozvojových zemí proti hrozícím následkům klimatických změn.

Ostatní rozvinuté státy včetně Spojených států amerických a Japonska přislíbily odpovídající příspěvky tak, aby celková pomoc v uvedeném období odpovídala asi 30 miliardám dolarů. Do roku 2020 se má roční pomoc rozvojovým státům zvýšit na 100 miliard ročně.

V návrhu stanoviska ministerského setkání se píše: „Následky Kodaňské smlouvy na pozice členských států k financování boje s klimatickými změnami musíme ještě prozkoumat.“

Unie se ale chce vyhnout dalším odkladům a bude tlačit na ostatní partnery, aby co nejrychleji zveřejnily detaily o podobě své pomoci v nejbližších letech. Členské státy EU jsou připraveny zveřejnit své předběžné návrhy na nejbližším zasedání UNFCCC, které se odehraje na začátku června v Bonnu, píše se v pracovní verzi textu, který má EurActiv k dispozici.

Ministři financí členských států by chtěli předložit koordinované zprávy o financování boje proti změnám klimatu na konferenci v mexickém Cancúnu, která se odehraje na konci roku 2010. Navíc chtějí, aby to samé udělaly i ostatní představitelé rozvinutých států.

Tento týden Evropská komise představila novou klimatickou strategii, která by měla urychlit jednání o celosvětové právně závazné dohodě, která nahradí Kjótský protokol (EurActiv 10.3.2010). EU chce svými kroky zvýšit důvěru v realizaci celosvětové klimatické dohody. Dále chce zjistit, čeho by se na konci roku v mexickém Cancúnu mohlo dosáhnout.

Eurokomisařka pro klimatické změny Connie Hedegard příští týden odcestuje do USA a Mexika a do konce března ještě stihne bruselské jednání se zástupci Číny. V dubnu pak má Hedegaard v plánu navštívit Indii, Japonsko a Čínu. Nová strategie Evropské komise má za cíl, aby EU, USA, Japonsko a Austrálie pracovaly na přípravě společného trhu s uhlíkovými emisemi v rámci zemí OECD. Ten by měl začít fungovat do roku 2015.

Ministři financí příští týden zdůrazní nutnost propracovat konkrétní návrhy tak, aby se zvýšilo množství peněz na dlouhodobou pomoc v boji rozvojových států s klimatickými změnami. „Měli bychom zvážit potenciál nových finančních zdrojů a tržních mechanismů (jako např. uhlíkový trh) a také pomocí různých programů motivovat soukromé investice,“ píše se v návrhu stanoviska.

V textu je také zdůrazněna ochota EU podpořit práci nově vzniklé poradní skupiny OSN, která má na starosti financování boje proti klimatickým změnám (UN Advisory Group on climate change financing). Cílem je zefektivnit finanční pomoc chudým státům založením tzv. Copenhagen Green Climate Fund. Tento fond by se měl řídit pravidly podle kterých fungují již existující fondy a mezinárodní finanční instituce, píše se v dokumentu. V posledních měsících EU několikrát upozornila, že boj z klimatickými změnami „nebude levný“.

Karl Falkenberg, šéf generálního ředitelství Evropské komise pro životní prostředí, minulý měsíc upozornil, že „pokud budou země váhat, zda se zavázat ke Kodaňské smlouvě, v jejímž rámci byl fond vytvořen, je obtížné hovořit s nimi o nějaké finanční pomoci,“ řekl Falkenberg (EurActiv 25.2.2010).