Kvalita vzduchu se lepší, i tak znečištění zabije stovky tisíc Evropanů

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: njuj.

Kvalita evropského životního prostředí se zlepšuje a vydělává na tom i ekonomika. Průmysl životního prostředí, což jsou firmy, které vyrábějí zboží a poskytují služby, které brání zhoršování životního prostředí a zachovávají přírodní zdroje, vyrostl od roku 2000 do roku 2011 o 50 procent.

Navíc šlo jedno z mála odvětví, které prosperovalo i po vypuknutí finanční krize v roce 2008, a to ať už šlo o tržby, objem obchodu nebo zaměstnanost. Vyplývá to z nové Zprávy o stavu životního prostředí, kterou vydala Evropská agentura pro životní prostředí.

Evropská politika životního prostředí si připsala v posledních letech řadu úspěchů. Od roku 1990 klesly emise skleníkových plynů o 19 procent, přestože evropské HDP za stejnou dobu vzrostlo o 45 procent. Od ekonomického růstu se odpoutaly i další faktory zhoršující životní prostředí. Používá se méně fosilních paliv, snížilo se také množství vypouštěný škodlivin v dopravě a v průmyslu. Od roku 2007 kleslo celkové množství používaných zdrojů o 19 procent. Evropa produkuje méně odpadu a roste míra recyklace odpadů.

Statistiky ovlivnila finanční krize

Všechny tyto statistiky nicméně výrazně ovlivnila finanční krize a následný propad ekonomiky a průmyslové produkce. Sama Evropská agentura pro životní prostředí proto upozorňuje, že teprve vývoj v dalších letech ukáže, nakolik jsou dosažené úspěchy dlouhodobě udržitelné. Přitom stávající nastavení opatření na zlepšování životního prostředí nemusí stačit na splnění všech dlouhodobých unijních cílů. Například při stávajícím tempu snižování skleníkových emisí se do roku 2050 nepodaří splnit cíl redukce emisí o 80 až 95 procent.

Autor: Jan Stuchlík

Celý článek najdete na webu E15.cz.