Kvalita vod ke koupání se v EU zlepšuje

zdroj: FreeDigitalPhotos.net;autor: franky242.

Kvalita vody určená ke koupání se v EU trvale zlepšuje. Počet míst, které splňují alespoň minimální požadavky, se ve srovnání s loňským rokem zvýšil o téměř 2 %. Nejkvalitnější vodou se může podle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) pyšnit Kypr a Lucembursko.

Kvalita vody v evropských koupalištích je rok do roku lepší. Alespoň to vyplývá z nejnovější zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), která byla zveřejněna dnes (21. května). Oproti loňskému roku totiž vzrostl počet míst, která splňují alespoň minimální požadavky na kvalitu vody ke koupání, a to o téměř 2 %. V Evropě se to týká celých 94 % koupališť.  

Nejlepší podmínky pro koupání panují podle EEA v Lucembursku a na Kypru, kde kvalitní vodu najdeme v každém koupališti. Výborné (tj. nadprůměrné) podmínky jsou i v dalších osmi zemích včetně Malty, Chorvatska, Řecka, Německa či Finska.

„Skutečnost, že se kvalita vody ke koupání v Evropě neustále zlepšuje, je povzbudivá. Stále nám ale ještě zbývá mnoho práce, chceme-li zaručit, aby naše vody byly pitné a vhodné ke koupání a vodní ekosystémy byly zdravé,“ uvedl Janez Potočnik, eurokomisař pro životní prostředí.

Sledování kvality vody ke koupání probíhá v EU od roku 1990 na základě aktualizované směrnice o jakosti vod ke koupání, kterou musí členské státy do svého vnitrostátního práva implementovat do konce roku 2014. 

Kvalita vody se měří ve 27 členských zemí EU a také v Chorvatsku a ve Švýcarsku. Více než dvě třetiny míst na koupání připadají na pobřežní pláže a zbytek tvoří řeky a jezera.

Získané údaje o stupni výskytu bakterií z odpadních vod a chovů hospodářských zvířat ve vodě pak každoročně zpracovává EEA, která je shromažďuje ve výroční zprávě. Data jsou sbírána vždy během předchozí koupací sezóny, takže letošní zpráva obsahuje zpracované informace z léta loňského roku.

I přesto, že kvalita evropských vod ke koupání trvale stoupá, stále se v Evropě nachází přibližně 2 % míst, které limity nesplňují. Největší podíl takovýchto koupališť se podle zprávy EEA nachází v Belgii (12 %), Nizozemsku (7 %) a ve Spojeném království (6 %), kde byly dokonce některé pláže během loňské sezóny uzavřeny. 

Na začátku devadesátých let minulého století se kvalitní voda určená ke koupání vyskytovala pouze v 60 % koupališť a minimální požadavky splňovalo 70 % míst ke koupání.