Kvalita ovzduší se podle Evropanů zhoršuje, Češi nejsou tak kritičtí

zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

Evropané pozorují zhoršení kvality ovzduší a domnívají se, že EU by se tím měla více zabývat. Vyplývá to z průzkumu, který Evropská komise publikovala tento týden. Česká veřejnost hodnotí změny v kvalitě ovzduší nejpozitivněji ze všech 27 států. Skoro polovina dotázaných Čechů si také myslí, že by problémy s ovzduším měly být řešeny hlavně přísnější regulací průmyslových činností.

Více než polovina (56 %) evropských občanů za posledních deset let zaznamenala zhoršení kvality ovzduší, jen 16 % vidí pozitivní změny. Mezi Čechy, kteří byli dotazováni v rámci průzkumu Eurobarometr, jenž proběhl v září loňského roku, 37 % uvedlo, že se kvalita ovzduší zlepšila, zatímco jen 35 % se domnívá, že došlo ke zhoršení. Hodnocení české veřejnosti je tak zdaleka nejpozitivnější, za ní se umístili Poláci či Němci. Naopak celých 81 % Italů na otázku změn kvality ovzduší odpovědělo negativně. Podobně kritičtí jsou dále obyvatelé Maďarska či Rumunska.

Kvalita ovzduší bude patřit mezi důležitá témata roku 2013. Ten byl totiž evropským komisařem pro životní prostředí Janezem Potočnikem vyhlášen „Rokem ovzduší“. K tomuto rozhodnutí ho vedly mimo jiné výsledky zprávy, kterou v září 2012 zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA). Podle ní je téměř třetina obyvatel evropských měst vystavena nadměrné koncentraci prašných částic (PM), které pronikají do dýchacího ústrojí, a poškozují tak lidské zdraví.

Přestože v průběhu posledního desetiletí se podařilo dosáhnout snížit emise některých látek, problémy s ovzduším stále přetrvávají.

„V mnoha zemích koncentrace znečišťujících látek v ovzduší stále překračují zákonné a doporučené limity, které jsou stanoveny pro ochranu zdraví evropských občanů. Znečištění ovzduší v městech a regionech s nejvyšším znečištěním zkracuje délku lidského života přibližně o dva roky,“ uvedla ředitelka Evropské agentury pro životní prostředí Jacqueline McGlade. Potočnik v souvislosti s tím uvedl, že se v rámci Roku ovzduší zaměří na posílení zákonů týkajících se kvality ovzduší.

Nejlepší řešení

Také respondenti nového průzkumu podporují větší aktivitu EU oblasti znečištění vzduchu. Podle necelé poloviny Evropanů může být problém nejlépe řešen právě na evropské úrovni.

Většina Evropanů (79 %) se pak domnívá, že EU by měla přijmout další opatření ke zlepšení stavu ovzduší. Názor Čechů v tomto ohledu není tak jednoznačný, nová opatření EU by uvítalo 66 % Čechů.

Více než třetina Čechů (36 %) se domnívá, že nejlepší řešení může přinést evropská úroveň, jen o něco méně (33 %) se přiklání k řešení na místní úrovni, dalších 27 % vnímá jako nejefektivnější cestu úroveň národní. Prioritou by přitom měla být oblast znečištění ovzduší v důsledku průmyslové činnosti. Češi častěji než Evropané v průměru uváděli, že regulace znečištění průmyslovými aktivitami a výrobou energie považují za nejúčinnější opatření.