Kodaň na nikoho netlačí

EU se rozhodla zavázat se, že do roku 2020 sníží emise skleníkových plynů o 20 %. Podle závěrů kodaňské konference mají státy do konce ledna přijít s podobně jasnými cíli. Zatím se ale zdá, že se tak nestane, což snižuje šance na přijetí právně závazného dokumentu do konce roku 2010.

Během dvoutýdenní konference v Kodani o klimatických změnách se nepodařilo dojednat právně závazný dokument konkretizující závazky ve snižování emisí skleníkových plynů. Závěrečný dokument pouze říká, že významné omezení emisí „bude vyžadováno“ a že cílem je udržet globální oteplování pod hranicí 2°C.

Tajemník Rámcové úmluvy o změně klimatu OSN (UNFCCC) Yvo de Boer zdůrazňuje, že konec ledna 2010 je dobrovolný „deadline“. Diplomatickým jazykem dodává: „Státy mohou své cíle zveřejnit do konce ledna nebo později.“ De Boer to prohlásil poté, co vyšlo najevo, že většina států do konce ledna své závazky nezveřejní (zatím tak učinilo pouze devět států).

Tajemník UNFCCC dále upřesňuje: „Nikdo nebude státy k podpisu dohody nutit. Nikdo je nebude tlačit k podpisu právně závazné dohody. Svým závazkem, který oznámí Sekretariátu OSN, nebudou vázáni. Bude to pouze náznak jejich přístupu k celému problému.“

Státy EU se mezitím rozhodly, že nepřijmou jednomyslný závazek snížit emise skleníkových plynů o 30 %. Velká Británie a Francie „30 % závazek“ podporovaly. Zbytek Unie byl však v názorech rozpolcený a zástupci jednotlivých států nakonec předevčírem (20. ledna) rozhodly, že se budou nadále řídit původním „20 % závazkem“ s tím, že pokud se i ostatní vyspělé státy přihlásí ke srovnatelným závazkům, pak je EU ochotná zvýšit svůj cíl na 30 %.

Chmurné vyhlídky pro právně závazný dokument v roce 2010

Šance na přijetí právně závazné dohody o boji proti změnám klimatu v poslední době klesly. V doplňkových volbách do amerického Senátu totiž překvapivě vyhrál republikán Scott Brown. Demokratická strana tak v horní komoře ztratila klíčový 60. hlas. To může podle analytiků demokratům způsobit při prosazování klimatických závazků velké komplikace.

V červnu 2009 prošel v americké Sněmovně reprezentantů zákon (tzv. cap-and-trade bill), který má snížit průmyslové emise skleníkových plynů a povoluje regulovaný obchod s emisními povolenkami podle vzoru unijního systému ETS.

Zákon o boji s klimatickými změnami ale uvázl v Senátu, kde probíhá boj o jeho konečnou podobu. Brown bude v Senátu 41. republikánem a sníží počet demokratů na 59. K prosazení zákona je ale potřeba 60 hlasů.

Blížící se volby v USA, které proběhnou v listopadu 2010, podle analytiků mohou podobu zákona ještě změnit. To může znamenat méně ambiciózní závazky – například menší důraz na využívání alternativních zdrojů energie jako je slunce či vítr. To může vyústit v neúspěch závazku dohodnout do konce roku 2010 právně závazný dokument o snižování emisí.

Yvo de Boer ale podle svých slov věří, že bude dohoda uzavřena na letošním summitu v Mexiku. Dodává: „V Kodani jsme ten koláč ještě neupekli, ale dali jsme dohromady ty správné ingredience, abychom jej upekli letos v Mexiku.“

Začít od základů

Světová veřejnost nyní upírá svou pozornost k nadcházejícímu setkání ministrů životního prostředí skupiny BASIC (Brazílie, Čína, India a Jihoafrická republika) v Novém Dillí, které proběhne o víkendu. Skupina BASIC sdružuje právě ty státy, které v prosinci umožnily dohodnout závěry kodaňské konference. V neděli (24. ledna) budou diskutovat o společné strategii pro nadcházející jednání o právně závazném dokumentu v rámci OSN.

Schůzka států BASIC bude první multilaterální schůzkou po neúspěšné kodaňské konferenci. Přestože mnozí tvrdí, že jednání BASIC jsou efektivnější než jednání v OSN, de Boer jednání v rámci OSN hájí s tím, že dosáhnout dohody 190 států je extrémně složité. „Není možné, aby zástupci všech států byli přítomni u všech jednání po celou dobu konference. Jednání je třeba rozdělit do menších celků a konečného konsenzu se pak dosáhne na velké závěrečné konferenci,“ dodává de Boer optimisticky.