Klimatický šéf OSN odstupuje, začíná nová éra klimatické diplomacie

Po neúspěšném vyjednávání právně závazné dohody na kodaňské konferenci začíná nová éra klimatické diplomacie. Včera (18. února) oznámil rezignaci na svůj post hlavní vyjednavač OSN pro klimatické rozhovory. Jednání se ale chystá oživit nová eurokomisařka pro klimatické změny Connie Hedegaard.

Eurokomisařka pro opatření v oblasti změny klimatu Connie Hedegaard se brzo zapojí do snah o vzkříšení celosvětového vyjednávání o klimatických změnách. Z klimatické konference v Kodani totiž vzešla pouze velmi slabá dohoda. Cílem přitom měla být právně závazná dohoda, která by nahradila tzv. Kjótský protokol, jehož platnost vyprší roku 2012.

Výsledkem prosincové klimatické konference je tzv. Kodaňská dohoda (v aj zde). Podle té se má globální oteplení udržet pod hranicí dvou stupňů Celsia ve srovnání s dobou před průmyslovou revolucí. Problémem ale je, že dohoda nemá právní závaznost a nepředkládá jasný plán, jak emise snížit.

Odborníci uvádějí, že závazky, které jednotlivé státy učinily v návaznosti na Kodaňskou dohodu, jsou nedostatečné a mohou způsobit globální oteplení až o 3,5 °C (EurActiv 1.2.2010). Předseda Komise José Manuel Barroso lídrům EU dopisem sdělil, že Unie musí zaujmout jasný a zodpovědný přístup k boji s globálním oteplováním a musí najít způsoby, jak tato jednání na globální úrovni oživit.

„Teď není čas na pochyby o vlastních závazcích EU,“ píše Barroso v dopise a pokračuje: „Potřebujeme pokračování vyjednávacího procesu na mezinárodní úrovni. Stavět bychom měli na Kodaňské dohodě.“ Šéf Komise dodává: „Proto jsem požádal komisařku pro klimatické změny Connie Hedegaard, aby zorganizovala další konzultace klíčových aktérů, a pokusila se tak najít cesty jak celý proces vzkřísit,“ píše v dopise šéf Komise.

Mluvčí uvádí, že Hedegaard ve snaze o dohodu navštíví hlavní města Číny, Brazílie, Spojených států amerických, několik hlavních měst afrických států a další. Barroso také nezapomněl připomenout, že evropské státy přislíbily poskytnout chudým státům 7,3 miliard euro na snižování emisí průmyslu a na ochranu úrody před dopady klimatických změn.

Evropští lídři v prosinci odsouhlasili poskytnout mezi lety 2010 až 2012 2,43 miliardy euro ročně, aby tak částečně překlenuly dobu, než roku 2013 začne platit nová celosvětová dohoda. Kodaňská dohoda ale nekonkretizuje, jak mají být tyto peníze distribuovány. Proto Barroso apeluje: „Důležitým prvkem naší strategie by měl být rychlý začátek financování.“

„Neměli bychom zapomenout na to, že ti, kdo s námi v Kodani navázali bližší spolupráci, reprezentovali rozvojové země, tzn. ty nejchudší a nejzranitelnější.“

O De Boerovu nástupci v čele Rámcové úmluvy OSN o klimatických změnách (UNFCCC) rozhodne během několika následujících měsíců generální tajemník OSN Pan Ki-mun. Yvo De Boer prohlásil, že „ještě není jasné“ zda bude na příští výroční konferenci, která proběhne během listopadu a prosince v Mexiku, schválena definitivní podoba klimatické smlouvy. Podle jeho slov je pravděpodobné, že ještě předtím v dubnu proběhnou setkání na půdě Německa nebo Francie.

(Článek vznikl za spolupráce EurActiv a Reuters.)