Hodnocení výstavby Temelína neprobíhá správně, tvrdí NGOs

Jaderná elektrárna Temelín; zdroj: ČEZ

Posudky hodnotící vliv výstavby nových bloků Temelína na životní prostředí nereagují na požadavky ministerstva z roku 2009, tvrdí občanská sdružení. Těm se navíc nelíbí, že nedostala dostatečně dlouhou dobu na to, aby zmíněné posudky prostudovala. Již tento pátek přitom proběhne v Českých Budějovicích veřejné projednávání temelínské otázky.

Při hodnocení vlivů výstavby nových bloků jaderné elektrárny Temelín jsou ignorovány požadavky ministerstva životního prostředí (MŽP) z roku 2009, upozorňují neziskové organizace zabývající se temelínskou problematikou – občanské sdružení Calla, Jihočeské matky, Občanská iniciativa pro ochranu žživotního prostředí a organizace V havarijní zóně jaderné elektrárny Temelín.

MŽP před třemi lety vydalo závěry zjišťovacího řízení, které je jedním z kroků v rámci procesu vyhodnocení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment – EIA). Cílem tohoto procesu je zhodnotit, zda je z hlediska životního prostředí vhodné realizovat určitou stavbu.

Temelínský projekt se v rámci tohoto procesu v současné době nachází ve fázi připomínkování. Na základě sesbírané dokumentace MŽP zveřejnilo posudek, k němuž se nyní mohou vyjádřit všechny zainteresované osoby. Podle informací, které ministerstvo zveřejnilo v dubnu, by měl být celý proces dokončen v říjnu letošního roku.

Nedostatečné hodnocení

Občanská sdružení ve svém společném prohlášení poukázala na konci minulého týdne na to, že jak zpracovatel dokumentace placený společností ČEZ, tak zpracovatel posudku vybraný MŽP při své práci ignorovali závěry zjišťovacího řízení.  

Podle organizací tak například nereagovali na požadavek uvést konkrétní technický a technologický popis všech uvažovaných typů reaktorů a zhodnotit jejich vliv na žživotní prostředí a veřejné zdraví. Nezhodnotili prý dostatečně ani schopnost zařízení odolat různým vnějším ohrožením, jako je pád letadla nebo teroristický útok apod. NGOs dále tvrdí, že například nebyl doložen způsob bezpečné likvidace vyhořelého jaderného paliva.

„Chceme, aby byly posouzeny reálné dopady plánované jaderné elektrárny na žživotní prostředí, ale zatím se tak nestalo. I tento případ ukazuje, žže jsou to zejména chyby úřadů, které interpretují zákony ve prospěch investorů,“ uvedl v tiskové zprávě Edvard Sequens ze sdružení Calla.

Monika Machová Wittingerová z organizace Jihočeské matky k tomu doplnila: „Na nedostatky procesu EIA poukazovalo v roce 2009 také ministerstvo žživotního prostředí, které však pod současným vedením ministra Tomáše Chalupy tento stav bohužel akceptovalo.“

Čas pro veřejnost

Sdružení již dříve kritizovala také krátkou lhůtu (30 dnů), kterou dostaly na prostudování zveřejněných posudků. Ministr životního prostředí jejich žádost o prodloužení této lhůty odmítl, čímž se podle jejich tvrzení dostal proces do rozporu s mezinárodním právem. To totiž určuje, že veřejnost musí mít dostatek času na to, aby se mohla připravit na účast při rozhodování o záležitostech životního prostředí.

V rozporu s mezinárodními závazky je prý i fakt, že formálně nebyla do procesu EIA zařazena veřejná projednávání temelínské otázky ve Vídni a v Pasově, která proběhla v květnu a červnu.

Česká republika se je rozhodla uspořádat nad rámec EIA, neboť se jednalo o příslib premiéra Petra Nečase německé kancléřce Angele Merkel a rakouskému kancléři Werneru Faymannovi, uvedl v dubnu na energetické konferenci náměstek ministra pro životní prostředí Ivo Hlaváč.

„Konání těchto akcí je signálem, že jsme otevření debatě a že chceme takto významný zdroj energie projednat opravdu transparentním způsobem,“ dodal.

Veřejné projednání problematiky Temelína nyní, již v rámci EIA, proběhne také v České republice. Bude se konat již tento pátek (22. června) v Českých Budějovicích.