Evropské regiony fandí klimatické iniciativě Schwarzeneggera

Šest evropských regionů se připojilo ke globální iniciativě za snížení emisí CO2 kalifornského guvernéra Arnolda Scharzeneggera.

Iniciativa nazvaná „R20“ si klade za cíl spojit regionální vlády a místní samosprávy ke společnému úsilí snížit množství CO2 vypouštěného do ovzduší. Regiony napříč kontinenty by měly sdílet nejnovější poznatky o možnostech redukce emisí zvyšováním energetické účinnosti nebo třeba využíváním obnovitelných zdrojů v dopravě.

Iniciativa, zahájená teprve 15. listopadu v Kalifornii, už si stačila získat své první příznivce v EU. „Založením R20 vyslaly regionální vlády jasný vzkaz národním vládám a mezinárodním organizacím,“ řekla předsedkyně Sdružení evropských regionů (AER) Michèle Sabban během zasedání signatářů R20 v kalifornském Sacramentu.

„Regiony by měly být brány na zřetel pro jejich aktivity na podporu inovace a pro jejich schopnost přizpůsobit se klimatickým změnám. Globální lídři by si z naší schopnosti spolupracovat měli vzít příklad,“ dodala čerstvě znovu zvolená předsedkyně Sabban.

Iniciativa vzešla z 3. setkání Globálního klimatického summitu guvernérů, které se tento týden (15.-16. listopadu) konalo v kalifornském městě Davis nedaleko Sacramenta. Setkání bylo také poslední příležitostí pro kalifornského guvernéra Arnolda Scharzeneggera zanechat na světové politické scéně svoji stopu, než mu 2. ledna 2011 vyprší jeho kalifornský mandát.

Iniciativa R20 vychází z dalšího modelu subnárodního sdružení, kterým je skupina velkých měst nazvaná C40 a založená dalším významným americkým regionálním politikem Michaelem Bloombergem, starostou New York City.

Guvernér Scharzenegger během zasedání také potvrdil svůj zájem o předsednické křeslo R20, které by mu dovolilo pokračovat v jeho klimaticky zaměřených aktivitách na mezinárodní scéně.

„Nemůžeme si dovolit čekat na kroky vlád a mezinárodního společenství. Akci potřebujeme nyní, a akce je také to, co míníme vytvořením R20,“ řekl kalifornský guvernér.

„Role regionálních vlád je důležitější než kdykoli předtím. A Kalifornie ukázala, že stát a regionální vlády umí vytvářet politiky na podporu zelené ekonomiky, nových pracovních míst a čistého životního prostředí,“ dodal Scharzenegger, který dlouhodobě hovoří o nutnosti reagovat na změny klimatu a v roce 2006 parafoval v Kalifornii zákon omezující emise skleníkových plynů.