EU překonává své kjótské závazky

Emise CO2 (komíny)

Výrazný pokles emisí skleníkových plynů, ke kterému přispěl především propad průmyslové aktivity v době krize, přiblížil Unii ke splnění kjótských závazků. Pouze Rakousko, Itálie a Dánsko za svými metami zaostávají, uvádí nová zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).

V letech 2008 a 2009 staré členské země EU překonaly svůj závazek snížit objem emisí skleníkových plynů v průměru o 8 % za rok. Do ovzduší totiž vypustily o 253 milionů tun emisí méně, než vyžadovala závazná kvóta.  

„EU-15 se tím dostává o 5,9 % pod 8% kjótský závazek,“ uvedla EEA ve zprávě uveřejněné 12. října. Staré členské země EU se tak vydaly na správnou cestu k „dosažení a dokonce i překonání“ svého cíle.  

Odhady EEA ovšem vycházejí z předpokladu, že ty země EU, které překonávají své závazky, kompenzují nedostatky jiných zemí. Rakousko, Itálie a Dánsko jsou těmi „černými ovcemi“, které budou muset nakoupit více emisních povolenek nebo významněji omezit emise v sektorech, které nepokrývá evropský systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS).  

Deset z dvanácti „nových“ členských států EU si stanovilo individuální cíle 6 % nebo 8 %. Devět z nich pravděpodobně splní své kjótské závazky, aniž by musely omezovat emise CO2 nebo nakupovat povolenky (EurActiv 17.3.2010). Pouze Slovinsko bude muset těchto nástrojů využít.  

EEA přičítá výrazné omezení emisí na celoevropské úrovni hospodářské recesi a poznamenává, že se jejich objem mezi lety 2008 a 2009 snížil o 6,9 %. Vysvětluje, že pokles by měl pokračovat i přesto, že hospodářské zotavení ho může dočasně snížit nebo dokonce zvrátit.  

Předpovědi ale ukazují, že EU dokáže splnit svůj vlastní cíl – snížit objem emisí do roku 2020 o 20 % oproti roku 1990 – pouze tehdy, pokud plně implementuje klimatický a energetický balíček.  

Nedávné odhady EEA ukázaly, že emise celé sedmadvacítky se v roce 2009 dostaly o 17,3 % pod úroveň, na které se nacházely v roce 1990.  

Podpis Kjóta není jen slib                                           

Evropská komise vydala zprávu o plnění cílů spojených se životním prostředím. Tento dokument byl uveřejněn ve stejný den jako zpráva EEA. Na rozdíl od ní se však zaměřuje na odhady objemu emisí v roce 2012, kdy vyprší platnost kjótského protokolu. Závazky jednotlivých zemí se vztahují právě k tomuto roku.

Komise vysvětluje, že patnáct starých států EU omezí své emise o 14,2 % oproti roku 1990, jen pokud nakoupí mezinárodní povolenky a splní své plány na zalesňování. Opatření, která jsou aplikována v současnosti, by přinesla pouze 10,4% omezení emisí.  

Odhady byly uveřejněny před včerejší (14. října) schůzkou ministrů životního prostředí, na které se má vyjednat společná pozice pro vrcholnou klimatickou konferenci v Cancúnu (EurActiv 14.10.2010).  

„Podpis Kjótského protokolu není ze strany EU pouhým slibem. Fakta ukazují, že svět může s EU počítat. Co slíbíme, také splníme,“ uvedla komisařka pro otázky klimatu Connie Hedegaard.