EU má zůstat na špičce závodu ve výrobě účinných aut, tvrdí parlamentní zpravodajka

zdroj: WikimediaCommons.org; autor: Ruben de Rijcke

Evropská unie plánuje, jakými způsoby do roku 2020 dosáhnout svých cílů pro emise vypouštěné osobními automobily a lehkými užitkovými vozy. Návrhy Komise nyní zpracovává Evropský parlament. Podle zpravodajky výboru pro průmysl by mohla Evropa v přístupu k emisím ještě „přitvrdit“.

Nová osobní auta a lehká užitková vozidla vyrobená v Evropské unii budou muset do sedmi let produkovat o jednu třetinu emisí CO2 méně, než je tomu dnes. Takové plány má alespoň Evropská komise, která v létě představila dva legislativní návrhy pro nařízení týkající se právě snižování emisí ze silniční dopravy (EurActiv 12.7.2012).

Podle představ Evropské unie budou muset nově vyrobené osobní automobily do roku 2020 vypouštět maximálně 95 gramů CO2 na jeden ujetý kilometr. To by bylo o 40,7 gramů CO2/km méně, než kolik produkují dnes, a o 35 gramů CO2/km méně, než kolik předpokládají cíle stanovené pro rok 2015 (EurActiv 2.12.2008).

V případě lehkých užitkových vozidel se mají emise do roku 2020 snížit na 147 g CO2/km, což by znamenalo o 34,4 g CO2/km méně než v roce 2010 a o 28 g CO2/km méně, než kolik stanoví cíl pro rok 2017.  

V obou případech mají být z povinnosti vyňati nejmenší výrobci, tedy takoví, kteří jsou odpovědní za méně než 500 registrací nových aut za rok. Poplatek za překročení emisí má být zachován ve výši 95 eur na g/km a vozidlo.

Jak snižovat emise?

Tyto snahy souvisí s cílem, podle kterého chce EU do roku 2020 snížit celkové emise skleníkových plynů o 20 % oproti úrovním roku 1990. Na osobní automobily a lehká užitková vozidla přitom připadá přibližně 15 % emisí CO2 v EU (včetně emisí z dodávky pohonných hmot).

Exekutiva si od těchto kroků slibuje nejen lepší kvalitu ovzduší a urychlení cesty k nízkouhlíkové ekonomice, ale také výrazné úspory. Podle jejích výpočtů by mohl průměrný řidič osobního automobilu ušetřit za palivo v prvním roce 340 eur. Celkově by pak mohl za 13 let, což je průměrná životnost auta, ušetřit 2.900 až 3.800 eur (ve srovnání s cílem pro rok 2015).

Díky opatřením prý také budou moci vzniknout nová pracovní místa. Úsporná auta totiž mají větší hodnotu a jejich výroba přináší relativně větší poptávku po pracovní síle, tvrdí Komise.

Návrhy (pro osobní automobily a lehké užitkové vozy) v podstatě mění dvě stávající nařízení (z roku 2009 a 2011), která pro výrobce stanovila takové požadavky pro výrobce, aby bylo možné splnit do roku 2015 závazný cíl pro osobní automobily a do roku 2017 cíl pro lehká užitková vozidla.

Moc nebo málo ambiciózní?

Nařízení nyní musí schválit členské státy a Evropský parlament a podle zasvěcených pozorovatelů může být vyjednávací proces skutečně dlouhý vzhledem k tomu, že se do něj zapojila řada zájmových skupin.

Plány se přirozeně nezamlouvají především evropským automobilkám. Přísnější pravidla podle nich povedou ke zvýšení výdajů na výzkum a vývoj technologií a přizpůsobení výroby novým požadavkům.

Podle evropské komisařky pro oblast klimatu Connie Hedegaardové ale může snižování emisí automobilkám dokonce prospět. Díky vyšší účinnosti se jim prý bude lépe dařit v globální konkurenci. Evropské automobilky totiž podle jejích slov mají obrovský inovační potenciál.

Bez tlaku legislativy by prý bylo obtížné snižování emisí z dopravy dosáhnout. „Každý, kdo si dnes koupí auto, si jistě všimne, že je mnohem účinnější, než tomu bylo před několika lety. To se nestalo automaticky, ale je to právě důsledek stanovených závazků,“ vysvětlila v tiskovém prohlášení. Dodala, že nyní bude potřeba představit další cíle pro období po roce 2020.   

Výrobci automobilů však nejsou jediní, kdo si na novou legislativu stěžoval. Již v létě označily environmentální organizace návrh Komise za příliš slabý. Greenpeace například upozornilo, že vzhledem ke způsobu vypočítávání množství emisí budou moci firmy nadále vyrábět auta s vysokou spotřebou a pouze část výrobní kapacity věnovat účinnějším automobilům.

Podle organizace by přitom bylo realistické stanovit cíl na 80 gramů CO2 vypuštěných na jeden ujetý kilometr. Environmentalisté proto doufají, že během vyjednávání s Parlamentem a členskými státy dojde ještě k úpravám, které návrhy posunou dál.

Světový závod

Parlament by měl o návrhu v případě osobních automobilů rozhodovat v červnu, v případě lehkých užitkových vozidel pak v červenci. Již v dubnu, respektive v květnu, by měl o legislativě hlasovat odpovědný výbor – Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI).

O tom, jak bude rozhodování europoslanců vypadat, prozatím může něco napovědět návrh stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE), který byl pověřen, aby se k legislativě také vyjádřil.  

Zpravodajka ITRE, britská europoslankyně Fionna Hallová (ALDE), je přesvědčena, že se musí změnit právě způsob vypočítávání množství emisí. V současné době prý totiž existuje 15–30% rozdíl mezi čísly „na papíře“ a skutečným množstvím vypuštěných emisí. Komise by tak podle ní měla přehodnotit způsob, jakým se emise z aut měří.   

Europoslankyni se také nelíbí, že návrh Komise postrádá vizi pro období po roce 2020. I když lze těžko odhadnout, jak v té době budou vypadat dostupné technologie, průmyslu by to prý dodalo potřebnou jistotu ohledně budoucnosti.

Ve Spojených státech byl již cíl pro rok 2025 stanoven. Po výrobcích automobilů požaduje, aby o polovinu snížili spotřebu paliva u průměrných aut oproti roku 2011, upozorňuje Hallová. Evropská unie by podle ní měla zůstat na špičce světového závodu ve výrobě zelenějších automobilů, a proto by se měla vydat podobnou cestou. Znamenalo by to pro rok 2025 přijmout cíl 70 g CO2/km.

Evropské emisní cíle podporuje Evropská asociace dodavatelů automobilového průmyslu (CLEPA), která prosazuje, aby pro rok 2025 platil závazek 80 gramů.

„Potřebujeme co největší náskok a jistotu pro své investice,“ řekl EurActivu šéf CLEPA Lars Holmqvist. „Čím dříve jsme informováni, tím lépe,“ dodal.

Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA) však nechce o cílech pro rok 2025 slyšet. Podle jejího prohlášení jsou závazky do roku 2020 „samy o sobě dost náročné“.

„Vyžadují průlom v technologii, který se výrazně liší od situace, kdy před sebou máme cíle 120 a 130 gramů,“ uvedla mluvčí ACEA Sigrid de Vriesová. Podle jejích slov by se EU měla více zaměřit na tržní pobídky, alternativní paliva a dobíjecí stanice pro elektromobily (EurActiv 26.3.2012).