EU kritizuje členské státy kvůli plýtvání s odpady, špatně si vede i ČR

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: thephotoholic

Evropská komise vydala novou zprávu, která se zabývá tím, jak členské státy nakládají se svými odpady. Státy jsou hodnoceny například podle celkového množství recyklovaného odpadu, stanovení cen za odstranění odpadu či porušování právních předpisů EU. Česká republika se umístila jako dvanáctá nejhorší. V čele žebříčku nalezneme Rakousko.

Evropská unie přijala před několika lety rámcovou směrnici o odpadech (EurActiv 18.6.2008). Ta určuje například způsoby a hierarchii nakládání s odpady, zabývá se prevencí jejich vzniku a státy jsou podle ní povinny mimo jiné do roku 2020 recyklovat 50 % odpadů z domácností.

Jak členské státy s komunálním odpadem zacházejí, zkoumá Evropská komise v nové studii. Její závěry však nejsou podle Komise příliš potěšující.

„Obrázek vycházející z této studie potvrzuje mé vážné obavy,“ prohlásil evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik.

Zpráva hodnotí 27 států EU podle 18 kritérií v oblastech, jako je celkové množství recyklovaného odpadu, existence vlastního programu v oblasti prevence vzniku odpadu, přístup ke službám provádějícím sběr komunálního odpadu či porušování právních předpisů EU.

Nejhůře je na tom Řecko a Itálie

Nejhůře se v tabulce umístili Řekové, kteří splnili pouze jedno z osmnácti kritérií. Za nimi nalezneme Itálii, Kypr, Lotyšsko a Maltu.  

„Mnoho členských států dosud vyváží značné množství komunálního odpadu na skládky, což je nejhorší možný způsob, jak s odpadem nakládat, a to i přesto, že existují lepší alternativy a že mohou tyto lepší možnosti financovat ze strukturálních fondů, které jsou za tím účelem k dispozici,“ komentuje situaci eurokomisař Potočnik.

Evropská unie nedávno uvedla, že plné provedení právních předpisů EU o odpadech by přineslo roční úspory ve výši 72 miliard eur, zvýšilo roční obrat odvětví nakládání s odpady a recyklace v EU o 42 miliard eur a vytvořilo do roku 2020 přes 400.000 pracovních míst.

„Jsou nenávratně ztraceny cenné zdroje, mizí ekonomický zisk, v odvětví nakládání s odpady se nevytvářejí pracovní příležitosti a trpí zdraví lidí i životní prostředí. A to je za naší současné ekonomické situace neobhajitelné,“ tvrdí Janez Potočnik.

I Česká republika má co zlepšovat

Přestože poměr recyklovaného odpadu v České republice značně vzrostl a množstvím vyprodukovaného odpadu patříme k nejzodpovědnějším státům EU (EurActiv 28.3.2012), umístila se ČR z 27 států až na šestnácté pozici.

Z 18 kritérií nesplnila sedm a šest jen částečně. ČR by podle Komise měla zapracovat na vlastním programu v oblasti předcházení vzniku odpadu, celostátním omezení ukládání komunálního odpadu na skládky, či snížení množství recyklovaného komunálního odpadu a biologicky rozložitelného komunálního odpadu ukládaného na skládky.

Náprava hříšníků

Komise plánuje využít výsledky zprávy k vypracování nápravných plánů pro deset států, které se v hodnocení umístily nejhůře. Ty by měly obsahovat konkrétní doporučení, jak zlepšit nakládání s odpady s využitím hospodářských, právních i správních nástrojů a strukturálních fondů EU.

Tyto plány budou letos na podzim projednány s orgány jednotlivých členských států na dvojstranných seminářích. První z nich se bude konat v září v Praze.

V čele žebříčku Rakousko

A kdo s odpady zachází nejefektivněji? Podle autorů studie mají nejlépe propracované systémy sběru odpadu Rakousko, Belgie, Dánsko, Německo, Nizozemsko a Švédsko. V těchto zemích končí na skládkách méně než 5 % odpadů.

Pro tyto země je typické, že pro docílení dobrých výsledků v politice nakládání s odpadem propojily právní, správní i ekonomické nástroje, mají dobře fungující recyklační systémy, dostatečné zpracovatelské kapacity a dobře si poradily i s biologicky rozložitelným odpadem.