EU by měla legislativně řešit nebezpečné směsi chemikálií, vyplývá ze studie

Zdroj: CreativeCommons.org; autor: Horia Varlan.

Vědci už mají dostatek znalostí na to, aby byli schopni vyhodnotit jak kombinace chemických látek ohrožují lidské zdraví a životní prostředí, píše se v odborné studii, která vznikla na zakázku Evropské komise. Studie má sloužit jako podklad pro případné přijetí budoucí legislativy.

Posoudit dopady určitých směsí chemických látek je nutné, má-li se zabránit podcenění rizik, k němuž může dojít v důsledku současné praxe. Dnes se totiž posuzují pouze účinky jednotlivých chemikálií a nikoliv jejich směsí, píše se ve zprávě zpracované farmaceutickou fakultou Londýnské univerzity.

Přestože věda má informací o škodlivém účinku kombinace chemických látek (tzv. „chemických koktejlů“) dostatek, převedení těchto poznatků do legislativy, není „vůbec triviální“ a bude vyžadovat ještě „značné úsilí“, říkají autoři zprávy.

Označení „chemické koktejly“ se vztahuje na kombinované účinky chemických látek, které samy o sobě nemusí být škodlivé, ale jejichž směsi mohou být rizikové a mohou způsobovat například snižování počtu spermií u mužů, zvýšený výskyt rakovinných onemocnění nebo autismus u dětí. Malé děti jsou ostatně také spolu s mláďaty zvířat chemickými koktejly nejvíce ohrožené.

Nezisková sdružení na jejich rizika dlouhodobě upozorňují a snaží se Evropskou unii přesvědčit, že je pro ně potřeba vytvořit zvláštní legislativu. K posunu došlo ale až v červnu 2009, kdy tehdejší eurokomisař pro životní prostředí Stavros Dimas označil „chemické koktejly“ za jednu z největších výzev celosvětového boje proti nebezpečným chemikáliím.

Ministři životního prostředí pak na své prosincové Radě Komisi vyzvali, aby vyhodnotila, zda je k ochraně zdraví a živočichů před chemickými koktejly třeba zvláštní evropské legislativy.

EU se může stát průkopníkem

Z vědeckých poznatků vyplývá, že směsi mají daleko hlubší dopady než jejich jednotlivé složky. Rovněž znečištění životního prostředí mají na svědomí směsi chemikálií a ne samostatné látky, píše se ve studii.

Vzhledem k tomu, že v současné době neexistují žádná vodítka, která by umožňovala posoudit dopady chemických koktejlů, vytvoření evropských pokynů by prý bylo „nesmírně užitečné“.

Dnes se průmysl podle autorů studie řídí směsicí pokynů. Směrnice americké Agentury pro životní prostředí nebo pokyny Světové zdravotnické organizace (WHO) se ale zaměřují pouze na možné dopady chemických směsí na lidské zdraví. Evropské pokyny by tedy mohly být průkopnické a mohly by se týkat i dopadů na životní prostředí.

„Pokyny pro vyhodnocování dopadů směsí, které by spojovaly dopady na lidské zdraví s integritou ekosystému by byly novinkou. EU má nejlepší předpoklady, aby se v této oblasti stala světovým lídrem,“ píše se ve zprávě dále.

Evropská komise přiznává, že počet kombinací chemických látek je „potenciálně obrovský a není reálné a ani užitečné otestovat všechny možné kombinace“.

Podle zprávy je třeba spíše identifikovat jaké situace jsou z hlediska směsí chemikálií typické a zjistit jaké směsi se přednostně v okolním prostředí vyskytují a mohou mít negativní vliv na lidské zdraví a ekosystémy. Stejně tak je podle studie třeba zkoumat důvody, proč spolu chemikálie takto reagují.

Ekologické neziskovky chtějí doplnit REACH

Neziskové organizace zveřejnění zprávy Londýnské univerzity přivítaly a vyzvaly všechny relevantní zájmové skupiny, aby se k ní vyjádřily a pomohly tak Evropské komisi vytvořit oficiální pozici (své názory může veřejnost vyjádřit do konce dubna, více informací v aj zde)

Sdružení HEAL (Aliance pro zdraví a životní prostředí), Greenpeace a WWF chtějí, aby byla bez zbytečných odkladů přijata „opatření, která by snížila riziko vystavení se nebezpečným chemikáliím z různých zdrojů a znamenala jejich nahrazení bezpečnějšími alternativami“. Evropská komise by podle nich měla připravit konkrétní dodatky stávajících evropských legislativních norem, zejména chemické směrnice REACH.