Efektivní využívání zdrojů podle EP pomůže ekonomickému růstu

zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Europoslanci na konci minulého týdne schválili cestovní mapu k efektivnějšímu využívání zdrojů. Ta by podle nich mohla nastartovat ekonomický růst v Evropě a pomoci na cestě k udržitelnému rozvoji. Podle odborných studií by se měla Evropa zaměřit především na otázku produkce a zpracování odpadů.

Debata o udržitelném ekonomickém rozvoji by se měla vrátit zpět do reality, zaznělo na konci minulého týdne (24. května) v Evropském parlamentu.

Europoslanci totiž během plenárního zasedání hlasovali o cestovní mapě k efektivnějšímu využívání zdrojů (EurActiv 27.4.2012). Tento dokument zákonodárci výraznou většinou schválili a řada z nich upozornila, že v této oblasti musí Evropa přijímat jasná rozhodnutí.

„Implementace této legislativy přinese ekonomický růst, pomůže vytvořit pracovní místa a navíc podpoří ochranu životního prostředí,“ prohlásil nizozemský europoslanec Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE), který je zpravodajem Parlamentu pro tuto otázku.

„Efektivní využívání zdrojů je nezbytné pro udržitelný rozvoj. Je možné nalézt ekonomicky výhodný model, který bude zároveň šetrný k životnímu prostředí. Evropa musí stát v čele těchto snah,“ dodala další nizozemská europoslankyně Judith Merkies (S&D).

Rozhodnutí Parlamentu uvítaly i environmentální organizace jako Přátelé země. Ty však Evropskou unii vyzvaly, aby se zavázala ke konkrétním cílům, které by jí pomohly vypořádat se s tenčícími se zásobami přírodních zdrojů.

„Evropa se musí zaměřit na boj s příliš vysokou spotřebou důležitých zdrojů. Musí proto přijmout cíle, které v absolutních číslech tuto spotřebu sníží,“ řekla zástupkyně organizace Ariadna Rodrigo.

Méně skládek

Za jeden z úspěchů parlamentního hlasování bylo označeno přijetí zákazu na skládkování odpadů. Skládky by měly na území EU přestat existovat do konce tohoto desetiletí. Europoslanci také vyzvali Komisi, aby přehodnotila recyklační cíle, kterých by se do roku 2020 mělo dosáhnout prostřednictvím rámcové směrnice o odpadech.  

Zpráva dánské Evropské agentury pro životní prostředí totiž ukázala, že jen v roce 2006 vyprodukovaly členské státy EU asi tři miliardy tun odpadu.  

„Unie se zavazuje ke snižování množství odpadu, ale zatím není úspěšná,“ konstatovala zpráva.

Podle nedávno zveřejněných údajů Statistického úřadu EU (Eurostat) navíc evropské státy neplní recyklační cíle stanovené směrnicí o odpadech. Ta vyzývá členy EU, aby do roku 2020 zvýšili podíl recyklace na zpracování komunálního odpadu na 50 % (EurActiv 28.3.2012).

Ekonomicky racionálně

Podle europoslanců by měly členské státy zavést také ekonomické pobídky jako například snížení DPH pro některé recyklované materiály. Zároveň by prý nemělo docházet ke zdražování zdrojů a přílišnému zatěžování podniků.

Podle mluvčího zelených v Evropském parlamentu Base Eickhouta by se v době dluhové krize neměla Evropa soustředit pouze na úsporná opatření.

„Raději bychom se měli zaměřit na promyšlený systém zdanění a podpořit investice do zelené ekonomiky,“ řekl.