Chalupa: S Potočnikem se sejdu, nejraději přímo na Šumavě

zdroj: CreativeCommons.org; autor: Petr Vilgus.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa je připraven reagovat na výtky evropského komisaře Janeze Potočnika, které se týkaly kácení stromů v národním parku na Šumavě. Je ochoten se s ním setkat osobně a ideálně přímo na místě, aby měl komisař příležitost posoudit situaci sám.

Na ministerstvo životního prostředí (MŽP), které vede ministr Tomáš Chalupa, dorazil dopis evropského komisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika, v němž komisař vyjádřil znepokojení nad postupem českých úřadů při kácení stromů napadených kůrovcem na území národního parku Šumava, konkrétně v lokalitě Na Ztraceném u Modravy. 

Podle Potočnika hrozí, že celoplošné kácení stromů může vážně poškodit místní ekosystém a trvale se podepsat na lesním porostu a zvířatech, která v něm žijí. Nevyloučil ani, že pokud by česká strana s kácením nepřestala, Evropská komise by se mohla obrátit na Evropský soudní dvůr (EurActiv 21.6.2012). 

Na stranu Komise se v posledních dnech postavil i ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, který zastává názor, že v národním parku by se kácet nemělo.

Sejdeme se na „místě činu“

Ministerstvo v reakci na dopis z Bruselu uvedlo, že je připraveno s eurokomisařem jednat. Ministr Chalupa je dokonce ochoten se s ním setkat osobně, a to nejlépe přímo v místě dění – tedy uprostřed šumavského národního parku.

Komisař Potočnik by tak podle vyjádření rezortu získal možnost zhodnotit situaci sám a nedostávalo by se mu pouze jednostranných informací.

Na kontroverzní kácení lesního porostu v národním parku totiž v minulosti upozornilo několik českých ekologů – především Mojmír Vlašín z Ekologického institutu Veronica, základní organizace Českého svazu ochránců přírody. Ve stížnosti na ministerstvo a Správu NP Šumava, kterou podal letos na jaře, upozorňoval zejména na masivní těžbu dřeva v lokalitě, která byla podle něj v rozporu s unijním právem (lokalita totiž patří do evropské soustavy chráněných území Natura 2000 a vztahují se na ní přísnější pravidla; více EurActiv 19.4.2012).

MŽP se ale hájí tím, že těžba, která v těchto dnech na Šumavě probíhá, je legální. Zdůrazňuje navíc, že se k ní nepřistupuje v takovém rozsahu, jako tomu bylo v loňském roce.

„Považujeme za důležité, že dochází k výraznému snížení stromů napadených kůrovcem, které jsou určené k zásahu. V tuto chvíli o více než 80 %,“ tvrdí ministerstvo.

Podle informací rezortu bylo vloni v lokalitě Na Ztraceném vykáceno již přibližně pět tisíc stromů a stejný počet byl zpracován „loupáním na stojato“, tedy metodou, která se uplatňuje v nejcitlivějších místech lesa. Postupuje se při ní tak, že v době líhnutí kůrovce se napadené stromy zbavují kůry – brouk je tak zničen dříve, než se vylíhne a napadne okolní stromy.