Česko může nyní v kauze Turów podat proti Polsku žalobu k soudu EU. Ten může těžbu zastavit

Ilustrační foto [© Pixabay]

Dlouhodobý spor o kontroverzní těžbu v hnědouhelném dole Turów na česko-polsko-německém pohraničí je zase o kus blíže ke svému rozřešení. Evropská komise včera v nezávazném stanovisku dospěla k závěru, že Polsko porušilo několik unijních pravidel. Česko se tak nyní může obrátit na Soudní dvůr EU. Varšava by zároveň měla uznat svou chybu.

Evropská komise včera v rámci řízení o porušení povinností vydala odůvodněné stanovisko, v němž uznává některé argumenty České republiky proti neoprávněnému rozšíření hnědouhelného dolu Turów na česko-polsko-německém pohraničí, ke kterému došlo na počátku tohoto roku.

Polsko podle unijní exekutivy nesprávně posoudilo vliv dolu na životní prostředí a nedostatečně informovalo o svých záměrech veřejnost a sousední země zapojené do přeshraničních konzultací.

V obou případech tak porušilo evropskou směrnici o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Kromě toho se Polsko provinilo nerespektováním principu loajální spolupráce začleněné do Smlouvy o Evropské unii. Podle unijní exekutivy rozhodovala polská strana podle starých zákonů, které nerespektují nynější unijní pravidla.

Komise naopak neshledala porušení směrnice o strategickém posuzování vlivu na životní prostředí a rámcové směrnice o vodě, kterou česká strana rovněž považovala za nesprávně aplikovanou ze strany Polska.

https://twitter.com/EU_ENV/status/1339859753246310405

Půjde Polsko před unijní soud?

Česko se tak nyní může obrátit na Soudní dvůr EU, který může nakonec rozhodnout o pozastavení těžby.

„Česká republika má nyní porušení práva stvrzeno stanoviskem Evropské komise. Nic nebrání podání mezinárodní žaloby, v rámci které by mohlo být vydáno předběžné opatření v podobě zastavení těžby. Jiné řešení současné akutní situace není, jelikož spodní voda stále ubývá i přes srážkově bohatší rok a budování vodovodů bude trvat řádově ještě mnoho let. Rypadla se naopak blíží rychle, dělí nás od nich už pouze několik set metrů,” říká Milan Starec, obyvatel obce Uhelná, která je situována v blízkosti dolu Turów na české straně a má zkušenosti s hlukem, prašností i ztrátou vody, které důl způsobuje.

Podle Deníku N české ministerstvo životního prostředí již ve středu kvůli sporu, který se nepodařilo vyřešit dohodou, pohrozilo Polsku žalobou.

„Česká republika nepovažuje reakci Polska za dostatečnou, a proto se rozhodla pokračovat v postupu dle čl. 259 Smlouvy o fungování EU,“ uvádí se v dopise, který má Deník N k dispozici. Zmíněný článek unijní smlouvy uvádí, že „má-li členský stát za to, že jiný členský stát nesplnil povinnost, která pro něj vyplývá ze Smluv, může věc předložit Soudnímu dvoru EU.“

„Doufáme, že česká vláda podá žalobu na Polsko co nejdříve, hned na začátku příštího roku, aby soudní dvůr EU mohl rozhodnout co nejrychleji,“ uvedla Nikol Krejčová z české pobočky organizace Greenpeace, která koordinuje kampaň proti polskému dolu.

Polsko porušuje v kauze Turów řadu předpisů a nespolupracuje s ČR. Pomoci může už jedině unijní soud

Na jaře tohoto roku došlo navzdory negativnímu českému stanovisku k rozšíření těžby na dole Turów, která ohrožuje životy obyvatel okolních obcí a porušuje evropské i polské předpisy.

„Jsme připraveni podat žalobu, rozhodnout ale musí celá vláda. Předpokládám, že to projednáme v prvních týdnech nového roku. Se stanoviskem Komise budeme dále pracovat, minimálně v několika bodech nám dává za pravdu,“ citoval Deník N ministra zahraničí Tomáše Petříčka.

Mezistátní žaloby přitom nejsou v rámci EU běžné. Během téměř 70leté historie Evropských společenství k takovým případům došlo jen několikrát. Často je to totiž Komise coby strážkyně smluv EU, která kontroluje dodržování evropského práva v členských státech.

Kromě toho mají podle Petříčka do sporu zasáhnout i právníci obou stran a odborníci na pozemní vodu a těžbu. Uvedl tak v souvislosti s říjnovým setkáním s jeho polským protějškem Zbigniewem Rauem.

https://twitter.com/TPetricek/status/1311696435239366656

Jak dál?

Česko podalo v předmětné kauze podnět Komisi na konci září tohoto roku, v listopadu pak unijní exekutiva umožnila oběma stranám vyjádřit se k případu. Ve sporu se od první poloviny roku angažuje také Evropský parlament, kam obyvatelé obcí negativně dotčených těžbou předložili spolu s organizací Greenpeace petici s 13 tisíci podpisy.

Spor o těžbu se však řeší podle Dana Ramzera, starosty města Frýdlant na Liberecku, již více než pět let.

„Na začátku byla studie, kterou zpracovala Frýdlantská vodárenská společnost. V tu dobu jsme vnímali velké nebezpečí ztráty podzemní vody v důsledku prodloužení a rozšíření dolu Turów. Pak začala spolupracovat česká vodárenská společnost. My jsme nadefinovali některé inženýrské obavy, kolik vody by se mohlo ztratit a kolik by to mohlo stát,“ popisuje pro EURACTIV.cz průběh počátku kauzy Ramzer.

Polsko by se nyní mělo přihlásit k tomu, že české území ohrožuje. Ideálním případem by podle něj a dalších odborníků bylo pozastavení těžby a zahájení sanace dolu. Ta by zahrnovala zatopení dolu v průběhu 10 až 15 let. Druhou variantou je pokračování těžby.

„V případě, že budou chtít důl vytěžit, tak je potřeba, aby dodali vše, co mají. Musí s námi doprojednat EIA. A následně by se měli přihlásit k části kompenzacím, které dosahují dohromady téměř 2,5 miliardy korun a mají pokrýt důsledky ohrožení ztráty podzemní vody,“ dodává starosta dalšího města dotčeného těžbou.

Z financí by se měla zrekonstruovat vodárenská infrastruktura, dále rozvodné řady a opatření na místních sítích.

Vše ale nyní záleží na české straně, jak bude pokračovat zejména na evropské úrovni dál.

Polské úřady prodloužily těžbu na dole Turów o dalších šest let. Na kritiku z Česka neberou ohledy

Kauza týkající se těžby na dole Turów má pokračování. Polské úřady nevyslechly odpor sousedních zemí a povolily další těžbu.