Česká republika v recyklaci odpadu zaostává za průměrem EU, ukazuje Eurostat

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: m_bartosch

V roce 2011 bylo 40 % komunálního odpadu v EU recyklováno nebo zkompostováno. Oproti roku 2001 se podíl takto zpracovaného odpadu zvýšil více než o třetinu. Každý obyvatel EU za rok 2011 průměrně vyprodukoval 503 kilogramů odpadu. Na jednoho Čecha pak připadá výrazně méně – 320 kg. V recyklaci však Česká republika stále zaostává.

Z veškerého odpadu, který byl v EU vyprodukován, skončilo 37 % na skládce. Dalších 23 % bylo spáleno a o něco více (25 %) bylo určeno k recyklaci. Zbytek (15 %) byl zkompostován. Ukázal to výzkum Eurostatu, jenž byl zveřejněn tento týden.

Za posledních deset let se v EU při nakládání s odpadem do značné míry přestaly využívat skládky. V roce 2001 na ně putovalo ještě 56 % odpadu. Zvyšuje se naopak podíl recyklace a kompostování – v roce 2001 to bylo 17 %, respektive 10 %.

320 kilogramů

Statistické údaje pro Českou republiku se poněkud liší. Podobně jako v dalších nových členských státech je valná většina odpadu přepravována na skládky (65 %). V zemích EU, jako je Německo, Belgie nebo Švédsko, se přitom na skládku dostane jen zanedbatelné 1 % odpadků. Naopak v Rumunsku či Bulharsku je to dokonce více než 90 %.

V Česku jsou potom využívány skládky a metoda spalování (18 %) na úkor recyklování. K opětovnému využití je posláno jen 15 % odpadu. Ke zpracování odpadu se navíc téměř nepoužívá kompostování (2 %). To přitom v některých státech představuje významný podíl nakládání s odpadem, a to hlavně v Rakousku, Nizozemsku a Belgii.

Průměrný Čech za rok 2011 vyprodukoval 320 kilogramů odpadu. Tím se Česká republika řadí pod průměr EU (503 kg). Největší množství odpadků podle údajů za rok 2011 generují Dánové, a to více než 700 kilogramů. Za nimi se umístili obyvatelé Lucemburska, Kypru a Irska.

Nejmenší produkcí odpadu se obecně vyznačují země střední a východní Evropy. Kromě České republiky se to týká například Slovenska, Polska a Estonska.