2020: Neoprávněné rozšíření těžby v dole Turów a role institucí EU

Elektrárna firmy PGE v polské Bogatynii na hranicích z Českem a Německem [© EPA/MACIEJ KULCZYNSKI POLAND OUT 2013]

Kromě koronavirové krize se letos výhoda členství v EU ukázala ještě v jiném světle, a to konkrétně v případu neoprávněného rozšíření těžby v hnědouhelném dole Turów na česko-německo-polském pohraničí. Případem se na podnět českých občanů začaly zabývat instituce EU. Jak celá kauza vznikla a jak postupuje dál?

Na počátku roku 2020 vydalo regionální ředitelství ochrany životního prostředí v polské Vratislavi kladné rozhodnutí v procesu posuzování dopadů na životní prostředí a změně územního plánu města Bogatyně, čímž otevřelo možnost rozšíření hnědouhelného dolu Turów až na dalších 24 let. Důl už dnes ohrožuje podzemní a povrchovou vodu v obcích na Liberecku. Místní rovněž trpí znečištěním ovzduší a hlukem z těžby uhlí.

Z toho důvodu byla sepsána petice, které se během třech měsíců podařilo sesbírat 13 tisíc podpisů, a v březnu byla předána Evropskému parlamentu (EP). Ten se ji dokonce rozhodl projednat ve zrychleném řízení. Zainteresované strany totiž mj. upozorňovaly na to, že Polsko v tomto případu porušuje národní i evropské předpisy. Čeští i jiní europoslanci zároveň sami vyzvali Evropskou komisi k prošetření případu. Ta s Polskem nejprve vedla dialog.

Češi žádají instituce EU o pomoc v případu rozšíření dolu Turów na česko-polsko-německé hranici

Polsko schválilo rozšíření hnědouhelného dolu Turów na následujících minimálně 20 let. Už dnes má těžba na česko-polsko-německém pohraničí negativní vliv na životy místních. Peticí s 13 tisíci podpisy proto žádají Evropský parlament o prošetření případu.

Jenže v březnu přišla koronavirová krize, která paralyzovala kromě jiného i program EP. V tu dobu navíc polské ministerstvo pro klima vydalo rozhodnutí o rozšíření dolu na minimálně šest let, a to měsíc před vypršením původního povolení. Učinilo tak navzdory kritice ze strany Česka. Skupina PGE, která důl i blízkou elektrárnu vlastní, sama plánuje využívat uhlí ještě déle.

Polské úřady prodloužily těžbu na dole Turów o dalších šest let. Na kritiku z Česka neberou ohledy

Kauza týkající se těžby na dole Turów má pokračování. Polské úřady nevyslechly odpor sousedních zemí a povolily další těžbu.

Ve sporu se v průběhu roku angažovali i čeští poslanci Parlamentu ČR a aktivnější byla i ministerstva. Důvodem byla zejména nespolupráce polské strany. Zvažovalo se zejména  podání podnětu ke Komisi a případně následná žaloba k Soudnímu dvoru EU. K tomu vyzívali i europoslanci.

Česko se obrátí na Evropskou komisi kvůli polskému dolu Turów v září

Podnět Evropské komisi kvůli rozšíření polského hnědouhelného dolu Turów, jak o něm koncem července rozhodla vláda, podá Česko až v září. Polsko podle ministerstva životního prostředí o záměru nekomunikuje a neposkytuje Česku požadované informace.

Podnět k Evropské komisi zaslala česká ministerstva životního prostředí a zahraničí na konci září. Česko si stěžuje zejména na nedostatek informací ze strany Polska, nedostatečné konzultace a nerespektování stanovisek druhé strany, stejně jako na chybné postupy při povolování další těžby. ČR neusiluje podle slov ministra životního prostředí Richarda Brabce o zastavení těžby, ale spíše o minimalizaci jejích negativních vlivů.

Česko se kvůli polskému dolu Túrow obrátí na Evropskou komisi, zvažuje i žalobu

Ministerstva životního prostředí a zahraničí dnes odpoledne podají podnět k Evropské komisi (EK) kvůli rozšiřování polského hnědouhelného dolu Turów. České úřady jsou přesvědčené o tom, že Polsko v souvislosti s prodloužením a rozšířením povolení těžební činnosti nesplnilo povinnosti vyplývající ze čtyř evropských směrnic i přímo ze Smlouvy o Evropské unii.

Komise pak během tří měsíců posuzovala celý případ zevrubně. Umožnila rovněž oběma stranám se k celé kauze vyjádřit. Týden před Vánocemi pak unijní exekutiva vydala nezávazné stanovisko, kde uznala některé argumenty české strany na polské porušování unijních pravidel. Otevřela tak českým orgánům cestu k podání žaloby u unijního soudu.

Česko může nyní v kauze Turów podat proti Polsku žalobu k soudu EU. Ten může těžbu zastavit

Evropská komise včera v nezávazném stanovisku dospěla k závěru, že Polsko prodloužením těžby na dole Turów porušilo několik unijních pravidel. Česko se tak nyní může obrátit na Soudní dvůr EU. Varšava by zároveň měla uznat svou chybu.

Celý případ vrhá negativní světlo na jinak poměrně přátelské vztahy mezi Českem a Polskem.  Český ministr zahraničí Tomáš Petříček v rozhovoru pro EURACTIV.cz poznamenal, že „doufá(m), že sousedské a diplomatické vztahy se přes to přenesou.“

Kauza zároveň ukazuje na to, že „Polsko nerespektuje opatření nutná k zastavení prohlubování klimatické změny.“ Hovořila o tom a o dalších podrobnostech celého případu Nikol Krejčová z české sekce organizace Greenpeace v rozhovoru pro redakci EURACTIV.

Polsko porušuje v kauze Turów řadu předpisů a nespolupracuje s ČR. Pomoci může už jedině unijní soud

Na jaře tohoto roku došlo navzdory negativnímu českému stanovisku k rozšíření těžby na dole Turów, která ohrožuje životy obyvatel okolních obcí a porušuje evropské i polské předpisy.

Jak nyní celý případ dopadne bude záležet na dalším postupu. Česká strana plánuje na počátku roku 2021 podat žalobu k Soudnímu dvoru EU. Ten by mohl nakonec celou těžbu pozastavit, podobně jako to učinil s neoprávněnou těžbou v polském chráněném Bělověžském pralese na podzim roku 2018.