Menší role pro EU v britské zahraniční politice, zní od torryů

Spojené království musí vytvářet aliance s národy ležícími mimo Evropskou unii, pakliže si chce udržet vedoucí roli na mezinárodní scéně, prohlásil v úterý 21. července William Hague, současný stínový ministr zahraničí a bývalý lídr opoziční Konzervativní strany ve Velké Británii.

Ve svém projevu, který zasvětil cílům Konzervativní strany v oblasti zahraniční politiky, vyzval William Hague ostrovní monarchii k tomu, aby posílila své svazky s Commonwealthem, především s Indií, a ubrala na intenzitě ve vztazích s Evropou a Spojenými státy.

„Již příliš dlouho byli politici v této zemi posedlí Evropou a Amerikou. Samozřejmě, že tyto vztahy jsou a budou důležité, ale seriózní a zodpovědná vedoucí role ve 21.století především znamená vkládat obrovskou energii do vztahů s tou částí světa, ve které má Británie rostoucí strategické zájmy.“

Jen necelý rok zbývá do parlamentních voleb a průzkumy veřejného mínění naznačují, že novou vládu s největší pravděpodobností bude sestavovat právě Konzervativní strana. Ta se v poslední době věnuje upřesňování plánů, jakým směrem se bude Británie pod jejím vedením ubírat.

Hague, který je horkým kandidátem konzervativců na křeslo kabinentního ministra zahraničních věcí, nahlíží na Commonwealth jako na „organizaci, která byla za vlády Labouristcké strany zanedbávána.“ V této souvislosti považuje Hague vztahy Británie s Indií za klíčové. Obě země by měly „vytvořit nové speciální partnerství, které by se orientovalo na boj proti terorismu, ochranu životního prostředí a globalizaci“.

V další části svého projevu hovořil stínový ministr o roli Velké Británie v obraně Evropy. Ta by měla být podle jeho názoru menší, jelikož rozpočet větší zapojení nedovoluje a navíc evropská obrana by neměla konkurovat Severoatlantické alianci.

„Kromě Británie a Francie žádná evropská země nevykázala známky větší snahy o rozvoj vojenských kapacit,“ pronesl Hague a dodal: „Naše kritika se týká nastavení evropské obrany, jelikož příliš často duplikuje struktury NATO – tím, že něco nazveme evropským, ještě neznamená, že tím pozvedeneme schopnost Evropy jednat.“

Dále prohlásil, že Evropská unie je „jednou z těch institucí, která musí být schopná přizpůsobit se měnicímu se rozložení ekonomických a politických sil ve světě“ a měla by směřovat k menší centralizaci.

„Můj projev nemá být o evropské politice: naše víra, že Evropská unie se potřebuje věnovat tématům jako je globální soutěživost, globální chudoba a klimatická změna, je dobře známá, stejně jako náš nesouhlas s nárůstem centralizace moci v Bruselu, jak požaduje Lisabonská smlouva. […] Podle našeho názoru je smlouva zárodkem pro institucionální konflikt uvnitř EU, například mezi prezidentem a vysokým představitelem pro zahraniční politiku, a představuje ztrátu demokratického rozhodovacího procesu národních států – problém, na který narazil německý ústavní soud ve svém nedávném rozsudku.“

Jako prioritu případné konzervativní vlády označil William Hague vztahy s Balkánem. „Je rovněž velice důležité, aby EU nezanevřela na své další rozšiřování. Evropská unie bez západního Balkánu by byla neúplná.“