Jak můžete v evropských volbách volit ze zahraničí?

zdroj: Shutterstock.com; autor: Syda Productions

Evropské občanství umožňuje Čechům pobývajícím v zahraničí vybírat v rámci květnových eurovoleb europoslance a europoslankyně dané země. Voliči se však k tomu musí v dostatečném předstihu nechat zapsat do seznamu voličů a splnit podmínky, které se vztahují i na státní příslušníky těchto států. Ty se v jednotlivých zemích liší. Na rozdíl od většiny ostatních zemí EU28 Češi v zahraničí mezi „svými“ kandidáty vybírat nemohou.

Už za měsíc začnou v Evropské unii volby do Evropského parlamentu. Ty proběhnou 22.-25. května.

Jak již EurActiv v minulosti informoval, Češi, stejně jako občané dalších tří zemí EU, nebudou moci ze zahraničí volit české kandidáty, jak je tomu například ve volbách do Poslanecké sněmovny. Brání tomu totiž současné znění zákona o volbách do Evropského parlamentu.

Stejně jako ostatní státní příslušníci některé ze zemí EU se však při splnění určitých podmínek mohou zúčastnit voleb v jiné členské zemi, kde momentálně pobývají. Například Čech žijící v Německu tak nemůže na německém území vybírat mezi českými stranami, ale může volit budoucí německé europoslance a europoslankyně. Umožňují to práva vycházející z evropského občanství.

Zápis do seznamu

Aby se volič mohl zúčastnit voleb v zemi svého současného bydliště, musí svůj úmysl oznámit a nechat se zapsat na seznam voličů této země. V rámci registrace k volbám do Evropského parlamentu bude muset také prohlásit, že v daných volbách bude volit jen jednou.

Na všechny evropské občany se vztahují stejné podmínky jako na státní příslušníky dané země. To se týká i období strávené v zemi nutné k tomu, aby jim bylo volit v cizině povoleno. Tato doba se v členských zemích liší. Například Evropan volící v Česku zde musí být přihlášen k trvalému pobytu alespoň 45 dní.

Výjimka může být v současné době uplatňována v zemích, kde voliči z jiných zemí představují více než 20 % všech voličů. V nich může hostitelská země před umožněním účasti ve volbách požadovat delší dobu pobytu. Jedinou takovou zemí je v současné době Lucembursko.

Pozor na povinnou účast

Povinná volební účast platí ve čtyřech zemích evropské osmadvacítky. Těmi jsou Belgie, Kypr, Lucembursko a Řecko.

Pokud volič z jiné evropské země v jednom z těchto států pobývá, povinnost se na něj automaticky nevztahuje. To se mění v případě, že se nechá zapsat do seznamu voličů dané země.

Evropské volby neprobíhají ve všech zemích naráz. Jejich termíny byly vypsány od čtvrtka do neděle 22.-25. května 2014. Každá země si pak podle své volební tradice může vybrat, na který z těchto dní volby vypíše.

V České republice je zvykem volit v pátek a v sobotu, proto prezident Miloš Zeman vypsal volby na 23. a 24. května. Česko je tak jediná země evropské osmadvacítky, jejíž občané můžou jít k volbám během dvou dnů. Nejvíce zemí (21) bude mít volby v neděli.

O evropských volbách v Česku si více přečtěte zde.

Autor: Anna Kuznická