Europoslanci pod dozorem nové webové stránky

V úterý, 12. května, byla spuštěna nová internetová stránka, která sleduje a porovnává práci europoslanců v Evropském parlamentu. Jejím účelem je zprůhlednit instituci, přiblížit ji řadovému voliči a zvýšit zájem o červnové eurovolby.

Webová stránka s názvem votewatch.eu je projektem, který byl spuštěn Sarou Hagemann z bruselského think tanku European Policy Center a Simonem Hixem z London School of Economics. Jedná se neziskovou organizaci podporovanou Open Society Institute, Burson-Marsteller a Electionmall.com.

Votewatch.eu shromažďuje a analyzuje data ze zasedání Evropského parlamentu. Obsahuje profily europoslanců ze všech 27 členských států EU a kromě jejich docházky měří například i jejich loajalitu k členskému státu a k politickému uskupení, jehož jsou v Evropském parlamentu součástí. Profily zahrnují také osobní údaje, včetně data narození, krátkého životopisu a kontaktů.

Votewatch.eu je dynamická stránka, aktualizovaná po každém hlasování na půdě EP. Na přelomu let 2009/2010 má být rozšířena o hlasování národních vlád v rámci Rady ministrů.

Zatímco v Evropě projekt vyvolal smíšené reakce, ve Spojených státech je vedení záznamů o hlasování jednotlivých kongresmanů samozřejmostí a nezbytnou součástí předvolebních kampaní. Někteří europoslanci si například stěžovali, že stránky zkresleně vypovídají o jejich aktivitě v Evropském parlamentu. Například údaj o docházce je nic neříkající v porovnání s množstvím učiněných rozhodnutí.

Co se docházky týče, mají nejlepší pověst rakouští europoslanci, kdežto italští nejhorší. Z českých europoslanců je na tom nejhůře Jana Hybášková (EPP-ED) s 56,38% docházkou, za to se ale podílela na nejvíce rezolucích EP (33). Hybášková je také členkou zahraničního výboru a předsedkyní parlamentní Delegace pro vztahy s Izraelem. Hodně cestuje za hranice Unie a není proto na zasedáních přítomna tak často.

Evropský ombudsman Nikiforos Diamandouros projekt pochválil a řekl, že přispěje k zprůhlednění rozhodovacího procesu v Evropském parlamentu.

Autoři webové stránky se ale brání tomu, že by byl projekt zprovozněn za účelem zvýšení zájmu o volby do Evropského parlamentu, které se mají konat 4.-7. června 2009. European Policy Center zdůraznil, že nedostává na projekt peníze ani od evropských institucí, ani od národních vlád.