ANKETA: Jaké výzvy čekají Evropský parlament v příštích pěti letech?

zdroj: Evropský parlament.

Ekonomické otázky, konsolidace současného stavu i hledání si místa na slunci. To jsou mimo jiné výzvy, které čekají Evropský parlament v příštích pěti letech. Ptali jsme se současných českých europoslanců.

Zuzana Brzobohatá (ČSSD): Do budoucna se EP bude muset zabývat zejména ekonomickými tématy jako je bankovní unie, dobudování jednotného vnitřního trhu, harmonizace daní, boj proti daňovým únikům. Česká republika by neměla, jako v minulém období, stát stranou, či vše negovat, ale měla by vystupovat jako aktivní partner při jednání a tak nejlépe chránit české zájmy.

Milan Cabrnoch (ODS): V dalším volebním období zůstává hlavním úkolem Evropského parlamentu zásadní změna přístupu k evropské legislativě. Je řada oblastí, ve kterých je smysluplné a prospěšné vytvářet a prosazovat společná pravidla. Je to prospěšné pro členské země a jejich občany. Vedle toho je však mnoho, příliš mnoho regulací, které prospěšné a užitečné nejsou, předněji řečeno jsou ale jen úzkým zájmovým skupinám. Takové regulace musí být zrušeny. Přál bych si, aby k tomu našel nový Evropský parlament dostatek odvahy.

Andrea Češková (ODS): Evropský parlament v průběhu času nabýval stále větších pravomocí a dnes v rámci evropského legislativního procesu hraje jednu z hlavních rolí. Vzhledem k tomu, že se jedná o jedinou přímo volenou instituci EU, jsem tomu ráda, neboť se tím posunuje celý evropský legislativní proces blíže k občanům, kteří si do této dnes již významné instituce volí své zástupce. Do budoucna by tedy podle mého názoru měl Evropský parlament pokračovat v této roli evropské instituce, která je nejblíže občanům, jejichž zájmy by měl důstojně a pečlivě zastupovat.

Edvard Kožušník (ODS): Úkolem Evropského parlamentu bude otočit kormidlo Evropské unie směrem k větší liberalizaci obchodu a to nejen tím, že se snad konečně podaří odstranit přetrvávající překážky na vnitřním trhu, ale také se otevře transatlantický prostor pro obchod, který skýtá obrovský potenciál pro růst Unie. Bude potřeba podpořit inovační ekonomiku. Unie si musí uvědomit, že pokud má hrát alespoň nějakou roli v globálním ekonomickém prostředí, musí posílit v oblasti inovací. Nová pracovní místa a nezaměstnanost nám nevyřeší další regulace a nařizování různých limitů, ale deregulace a zvyšování konkurenceschopnosti.

Unie se bude muset vyrovnat s krizí v eurozóně. Hlavní požár se hlavně díky intervencím ECB podařilo uhasit, nicméně ohnisko požáru doutná dále, a pokud ten problém evropští politici dlouhodobě nevyřeší, tak se může krize eurozóny kdykoliv vrátit. Bude třeba systémově vyřešit tzv. gold-plating, který vzniká nesprávným přejímáním evropské legislativy do národních právních řádů. Tím vzniká v členských státech zbytečná byrokracie. Bude třeba připravit mechanismy kontroly a vyhodnocování transpozice unijního práva.

Jiří Maštálka (KSČM): Podle mého názoru by si měl dát EP za největší úkol přiblížení se občanům EU. Měl by zvýšit svoji důvěru tak, aby byl lépe vnímán jako fórum zastupující občany.

Vojtěch Mynář (ČSSD): V příštím volebním období bude podle mého názoru hlavním úkolem Parlamentu vypořádat se s následky vleklé hospodářské krize. K těm nejpalčivějším patří rostoucí nezaměstnanost (především u mladých lidí), jíž jsme svědky také u nás na severu Moravy a Čech. Velkým problémem je též pokles investic, který by členské státy na národní i evropské úrovni měly kompenzovat nejrůznějšími pobídkami. Vzhledem k odhadovaným volebním výsledkům se dá očekávat nárůst zastoupení pravicových euroskeptických stran (například z Francie a Nizozemska). Myšlenku evropského projektu tedy budou muset europoslanci obhajovat nejen navenek, směrem k veřejnosti, ale i v rámci své vlastní instituce.

Pavel Poc (ČSSD): Evropský parlament si musí vybojovat svoje místo na slunci. Do „Lisabonu“ to byla taková politická Popelka, bez kompetencí a bez povinností. Teď je to plnoprávný politický orgán. Ovšem v situaci, kdy Evropská unie stále nemá vládu, je Parlament také jediným otloukánkem občanů, kteří si málo uvědomují, že ti, kdo věci vesměs komplikují a kazí, jsou jejich vlastní premiéři a hlavy států v Evropské radě. Takže podle mě bude nutné svolat Konvent a postoupit o krok dál. Bez toho si budeme pořád na Evropskou unii jen hrát.

Libor Rouček (ČSSD): Jako největší úkol pro EP i celou EU vidím konsolidaci hospodářské situace, snížení nezaměstnanosti a následné přesunutí pozornosti i těžiště práce evropských institucí na posilování role a vlivu Evropy ve světě.

Olga Sehnalová (ČSSD): Za nejdůležitější v příštím období považuji udržení směru soudržné a solidární Evropy a obhájení evropského sociálního modelu, který čelí obrovskému tlaku. Evropský parlament si musí udržet roli politického mluvčího evropských občanů a nepodlehnout pokušení stát se mluvčím nacionalismu a xenofobie, které obcházejí Evropu.

Evžen Tošenovský (ODS): Realističtější fungování EU. Vytvoření skutečně funkčního modelu EU bez zbytečného idealistického vytváření nepochopitelného administrativního molochu se snahou vše řídit z centra.

Autor: Anna Kuznická