Malé strany a evropské volby

zdroj: Evropský parlament

V evropských volbách, které se v České republice konají 23. a 24. května, kandiduje celkem 38 stran a hnutí. Kandidátky a hlavní body programů těch z nich, které nenajdeme ve Sněmovně, si projděte v našem factsheetu.

(Naposledy aktualizováno: 21.5.2014)

Volby do Evropského parlamentu probíhají v České republice 23. a 24. května. O 21 mandátů se utká 38 stran a hnutí.

Aby získaly poslanecký mandát, musí překročit hranici 5 %. To se v posledních volbách podařilo pouze čtyřem stranám – ODS, ČSSD, KSČM a KDU-ČSL.

Důležitá je pro strany ale také jednoprocentní hranice. Za její pokoření totiž získávají státní příspěvek ve výši několika set tisíc korun. To se v roce 2009 podařilo 13 stranám a hnutím.

V následujícím factsheetu jsme pro Vás připravili seznam menších stran a hnutí, která nejsou v současné době zastoupené v Poslanecké sněmovně. Najdete zde také to nejdůležitější, z jejich programů.

Pokud se chcete více dozvědět o europrogramech sněmovních stran, podívejte se zde.

 1. SNK Evropští demokraté

lídr: Daniel Kroupa

SNK Evropští demokraté podporují přijetí eura, požadují sebevědomý stát v silné a demokratické EU, posílení spolupráce členských států, společnou obrannou a bezpečnostní politiku a dokončení vnitřního trhu.

 1. Strana práce a Nespokojení občané!

lídr: Radoslav Štědroň

Tato stran požaduje především „zjednodušení evropské byrokracie“, přeje si vznik ústavy EU o sedmi až osmi stranách, která by měla zaručit trvalý mír v Evropě. Chce zavést Valné shromáždění EU o 101 členech a jednotné sídlo EU. Dále požaduje společnou zahraniční politiku EU či respekt k zásadám trvale udržitelného života lidí na planetě.

 1. Klub angažovaných nestraníků

lídryně: Radka Poláková

Klub angažovaných nestraníků požaduje vyloučení veškeré diskriminace a nepřiměřeného užívání moci, všestrannou nezávislost výběrových komisí na konkurzy na posty ve veřejné správě, důstojný život v příznivém sociálním prostředí a péči o kulturní dědictví. KAN také podporuje tradiční model rodiny, toleranci a respekt imigrantů ke společnosti, která je jejich novým domovem, podporu systémů usnadňujících absolventům škol najít práci.

 1. NE Bruselu – Národní demokracie

lídr: Adam B. Bartoš

NE Bruselu požaduje vystoupení ČR z EU a dalších nadnárodních organizací. Dále se zasazuje o zachování tradiční rodiny a zákaz propagace potratů a multikulturalismu, či zastavení nekontrolovatelné imigrace do ČR.

     6.   Strana zdravého rozumu – nechceme euro – za Evropu svobodných států

lídr: Petr Hannig

Strana se staví proti přijetí eura a bruselským nařízením. Chce omezit přistěhovalectví, a podporu menšin na úkor většiny. Přeje si hájit tradiční evropských hodnot jako rodina nebo úcta k práci. Prosazuje celoevropské zrušení letního času.

     8.   Liberálně ekologická strana

lídryně: Milena Vicenová

Strana podporuje přijetí eura a v Evropském parlamentu chce bránit těm, kdo se snaží EU rozložit. Chce prosazovat náležitého uplatňování žen a evropské fondy využívat na podporu vědy a výzkumu. Podporuje rozvoj venkova a zjednodušení jednání s úřady.

 1. LEV 21 – Národní socialisté

lídr: Jiří Paroubek

Strana se soustředí na řešení vysoké nezaměstnanosti a tvorbu pracovních míst. Chce zvýšení kvality života a životní úrovně lidí, ochranu spotřebitele podle vzoru nejvyspělejších zemí EU včetně ochrany pracovního trhu a boj proti kriminalitě a terorismu.

      11.  evropani.cz

lídr: Petr Jantač

Tato strana podporuje prohloubení vnitřního trhu a jeho rozšíření. Národním zájmem by mělo být udržení EU a vytvoření takzvaného Umořovacího fondu, kam by byly převedeny všechny státní dluhy zúčastněných členských států. Měla by být také vytvořena Evropská politická unie, která by integrovala politiky zúčastněných států v oblasti zahraničí, obrany a zahraničního obchodu.

 1. Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska

lídr: Roman Sláma

 1. Fair play – HNPD

lídr: Jan Szotkowski

Strana požaduje větší samostatnost jednotlivých členských zemí a zároveň větší kontrolu ze strany EU co se týče hospodaření s dotacemi. Chce posílení výdajů v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání, výchovy a bezpečnosti.

      17.  Strana rovných příležitostí

lídr: Štefan Tišer

Pro tuto stranu má být EU garantem sociální politiky členských států a symbolem rovnosti a ochrany lidských práv. Prosazují federalizaci Evropy, jednotnou měnu, sjednocení legislativy, společnou zahraniční a bezpečnostní politiku zohledňující energetickou a surovinovou nezávislost. Dále chce přísnější kontrolu využívání finančních prostředků EU, kvalitní a nezávadné potraviny, dostupnost léků a zodpovědnější přístup ke vzdělanosti Romů.

 1. Moravané

lídr: Ondřej Hýsek

Moravané požadují vyrovnání výše dotací pro Moravu a Slezsko s výší dotací pro Čechy. Chtějí nastavení celních tarifů EU podle dodržování sociálních a ekologických standardů v místě výroby, podporu celoevropského systému přesunu nákladní dopravy na železnici, zrušení daňových rájů, zdanění mezinárodních měnových transakcí, vytvoření evropské obranné unie a evropské armády a stanovení stropů odměn funkcionářů a úředníků EU. 

 1. Česká strana regionů

lídryně: Tereza Diepoldová

Tato strana podporuje české sportovce, handicapované osoby a dětí. Dále chce zjednodušení a zefektivnění spolupráce na poli vzdělávání, vědy a kultury, požaduje významné prohloubení spolupráce s našimi sousedy a sjednocení železniční dopravy v rámci EU. Podle České strany regionů se má ČR do pěti let stát jedním z deseti rozhodujících členů EU.

      21.  VIZE 2014

lídr: Aleš Hemer

VIZE 2014 požaduje více pracovních příležitostí pro Evropu i ČR a levnější energie pro Evropu. Staví se proti přijetí eura a chce více zemědělské výroby na českém venkově. Více investic má směřovat do výstavby evropské sítě silnic a železnic s podpory malého a středního podnikání v Evropě.

      23.  Strana zelených

lídr: Ondřej Liška

Zelení podporují evropské programy na vytvoření pracovních míst v regionech a zlepšení šancí na práci pro absolventy a lidi v předdůchodovém věku. Chtějí investice do veřejné dopravy nebo výroby s vysokou přidanou hodnotou. Požadují energetickou nezávislost, a ochranu zemědělské půdy a přírody. Občané by podle nich měli mít větší vliv v EU.

 1. Strana svobodných občanů

lídr: Petr Mach

Svobodní se staví proti přijetí eura. Podporují volné cestování a volný obchodu. Staví se proti „euronesmyslům“, mezi které počítají například úsporné žárovky nebo pomazánkové máslo.

 1. Romská demokratická strana

lídr: Rastislav Lučanský

 1. Komunistická strana Československa

lídr: Miroslav Hejna

Strana požaduje bezplatné vzdělání pro všechny, stanovení parametrů přiměřeného zisku z ekonomické činnosti a vznik ekonomických, výrobních, průmyslových a zemědělských celoevropských podniků na území jednotlivých států, které budou řešit vědecko-technický rozvoj Evropy.

 1. Volte pravý blok www.cibulka.net

lídr: Petr Cibulka

 1. Antibursík – stop ekoteroru!

lídr: Ivo Kasal

 1. Dělnická strana sociální spravedlnosti – NE diktátu Bruselu!

lídr: Tomáš Vandas

Strana požaduje referendum o odchodu z EU. Staví se proti euru. Prosazuje lepší možnost práce pro české občany na úkor přistěhovalců, snížení DPH, daňové úlevy pro menší české firmy, určení minimální mzdy v rámci celé EU, opuštění multikulturní politiky, podporu českých výrobků a ekonomickou orientaci na trhy mimo EU.

 1. Hnutí sociálně slabých

lídr: Ludvík Zifčák

 1. Republika

lídr: Otto Chaloupka

Republika se staví proti turistice sociálních dávek, požaduje konec pozitivní diskriminace, zpřísnění podmínek pro udělování dlouhodobého pobytu přistěhovalcům, stejnou kvalitu potravin v EU a zákaz importu odpadu z jedné země do druhé. Chce eliminovat distribuci drog, staví se proti euru, a chce konec daňových rájů v EU. Je také proti dovozu trofejí chráněných a ohrožených živočichů do EU.

 1. Česká pirátská strana

lídr: Ivan Bartoš

Piráti požadují novou smlouvu o EU nahrazující stávající smlouvy, větší zapojení občanů do politické diskuze, transparentnost a ochrana soukromí a občanská práva. Chtějí dále spravedlivý a vyvážený autorských zákon, svobodný software a svobodnou kulturu a vědomosti.

 1. Česká Suverenita

lídr: Jana Volfová

Strana chce zabránit postupné federalizaci Evropy a staví se proti euru. Požaduje zastavení islamizace Evropy, odmítnutí diktátu Bruselu v podobě nesmyslných nařízení a zjednodušení a zlevnění smluvního základu EU.

 1. Koruna česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

lídr: Václav Srb

 1. Aktiv nezávislých občanů

lídr: Václav Prokůpek

Aktiv nezávislých občanů požaduje znovuobnovení svrchovanosti ČR, schválení zákona o referendu a přímou odvolatelnost politiků a úředníků občany. Dále chce reformu ústavních institucí, vyváženou zahraniční politiku, ochranu národního a kulturního dědictví, reformu justice, zrušení zákona o soudních exekutorech a svobodu slova.

 1. Česká strana národně sociální

lídr: Michal Klusáček

Strana chce zachování české koruny a nezávislost České národní banky. Požaduje vytvoření energetické nezávislosti ČR, ochranu českého potravinářství a trhu s potravinami a odmítnutí „juvenilní“ justice coby nástroje destrukce tradiční rodiny.

 1. Občanská konzervativní strana

lídr: Pavel Černý                

Strana se staví proti euru, požaduje adresnou imigrační politiku s akcentem na zachování českých zájmů. Je proti legálnímu nabývání a držení zbraní ze strany EU a chce bránit soukromníky před nesmyslnou evropskou byrokracií.

 1. Věci veřejné

lídr: Radek John

Věci veřejné jsou proti přijetí eura, fiskálního paktu a bankovní unii. Chtějí zachránit tradiční české výrobce a značky, požadují evropské dotace pro malé a střední podnikatele a méně nařízení a regulací z EU.

 1. Občané 2011

lídr: Petra Benešová

Strana požaduje správné investice peněz v rámci EU, rovnost handicapovaných a dávky jen pro sociálně potřebné.