Ondřej Liška: Čeští politici nehrají fér

Ondřej Liška, předseda Strany zelených; zdroj: Rada EU.

Pro Čechy je často složité rozlišovat český a evropský rozměr. „O to důležitější je vysvětlit, co může poslanec či poslankyně Evropského parlamentu ovlivnit a co už nikoliv. V tom nehrají čeští politici vždy férovou hru. Když prší, může za to Brusel, když svítí slunce, je to jejich zásluhou,“ říká předseda Strany zelených Ondřej Liška, který je lídrem strany pro evropské volby.

Evropský parlament je volen na pět let. V čem by se podle Vás měla Evropská unie v roce 2019 lišit od té, jak ji známe dnes?
Věřím, že za pět let dokážeme vytvořit Evropu demokratičtější, otevřenější a schopnější mluvit jedním hlasem. To je realistický cíl, jehož splnění ale závisí na složení Evropského parlamentu a vůli vlád členských států. Chceme dále přinést mnoho pracovních míst, a to mimo jiné díky zelené energetice a přechodu k obnovitelným zdrojům energie.

Představuji si spravedlivou společnost, která nebude ovlivňována extremistickými populistickými stranami. O směrování a fungování Evropské unie nemají rozhodovat lobbistické skupiny, ale evropská veřejnost. Chceme prosadit transparentní rozhodovací procesy na evropské úrovni a také posílit pravomoci národních parlamentů.

V neposlední řadě bych rád v následujících letech vyřešil problém evropských hranic a stále silnější izolace Evropy. Pokládám za ostudné, že na hranicích Evropské unie umírají lidé, kteří jsou nuceni opouštět své rodné země. 

Jaké jsou hlavní tři témata Vašeho programu pro evropské volby? Co konkrétně byste jako europoslanec v těchto otázkách chtěl udělat?

„O směrování a fungování Evropské unie nemají rozhodovat lobbistické skupiny, ale evropská veřejnost. Chceme prosadit transparentní rozhodovací procesy na evropské úrovni a také posílit pravomoci národních parlamentů.“

Na prvním místě je to aktivní politika zaměstnanosti – chceme vytvářet podmínky pro vznik pracovních míst, především pro mladé lidi, které ekonomická krize v některých evropských zemích velmi poškodila. Podpoříme zavádění Evropského rámce  kvalifikací, což zlepší prostupnost evropského trhu práce. Pomůžeme rekvalifikaci všech,  kteří  budou chtít  změnit druh zaměstnání. Souvisejícím krokem k prosperitě je změna v čerpání evropských dotací. Chceme, aby evropskou podporu získaly jen projekty, které budou hospodárné a zlepší každodenní život lidí. Budeme požadovat, aby příjemci dotací kompletně zveřejnili svou vlastnickou strukturu. Bez zbytečné byrokracie chceme nasměrovat investice do veřejné dopravy či výroby s vysokou přidanou hodnotou.

Vzhledem k současné situaci na Ukrajině je dalším z našich hlavních témat změna a zefektivnění zahraniční a hlavně bezpečnostní politiky Evropské unie. Evropa se musí stát nezávislou na diktátorech a jednou z možností, jak toho docílit, je také energetická nezávislost.

Třetím programovým okruhem je právo na zdravý život ve zdravé krajině. Chceme větší mírou chránit spotřebitele, zajistit dostupné kvalitní a lokální potraviny, s čímž se pojí také podpora místním zemědělcům a šetrnému hospodaření s přírodními zdroji. 

autor: www.janhromadko.com

Nakolik by měla evropským volbám dominovat čistě evropská témata? Jaké místo by v nich měla mít ta národní?
Evropská témata by přirozeně měla dominovat. Pro ty, kteří politiku tolik nesledují, však může být složité český a evropský rozměr odlišit. To do značné míry odpovídá realitě – dnešní národní politiky jsou v mnohém neoddělitelné od evropských. O to důležitější je vysvětlit, co může poslanec či poslankyně Evropského parlamentu ovlivnit a co už nikoliv.  V tom nehrají čeští politici vždy férovou hru. Když přší, může za to Brusel, když svítí slunce, je to jejich zásluhou…   

Po evropských volbách bude také sestavována nová Evropská komise. Jaké vlastnosti by měl mít český eurokomisař a o jaké portfolio bychom se měli podle Vás ucházet?
Mělo by jít především o odborníka, politická příslušnost není stěžejní. Určitě by to měl být někdo, kdo má dlouhodobé zkušenosti z působení v unijních institucích a zná dopodrobna fungování EU. Stejně důležité jsou i osobní kontakty na nejvyšších místech evropské politiky. Konkrétní portfolio by pak mělo přirozeně odrážet odbornost daného kandidáta.  

Jaké jsou ambice Vaší strany pro nadcházející volby?
Zelení usilují o získání jednoho až dvou mandátů. Skupina evropských zelených je dnes početně čtvrtou největší, jednou z nejhlasitějších a nejlépe fungujících. I proto bychom rádi rozšířili jejich řady. Nezbytnou součástí úspěchu je, přesvědčit voliče a voličky o důležitosti evropských voleb. Jejich výsledek totiž ovlivní životy nás všech na několik let dopředu. Ač na to občas zapomínáme, Česká republika je s Evropou osudově spjata.

Autor: Anna Kuznická