Srovnání aktuální projektové fáze operačních programů v ČR

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

Hlavním tématem aktuálního čísla Měsíčníku EU aktualit je dílčí hodnocení úspěšnosti procesu žádání, administrování a zejména čerpání ze strukturálních fondů a Kohezního fondu EU v České republice. Detailněji se zaměřuje na všechny operační programy a analyzuje úspěšnost jejich využívání z několika různých hledisek. Zabývá se také aktuální problematikou – přerušením proplácení výdajů několika operačních programů ze strany Evropské komise.

Z oblasti čerpání peněz z evropských fondů v poslední době moc optimistických zpráv nepřichází: podezření na kriminální kauzy na ROPu Jihozápad a ROPu Severozápad, stále pozastavené proplácení výdajů Bruselem u 8 operačních programů či spekulace na téma, jaké operační programy nestihnou vyčerpat alokované částky a kolik peněz se bude muset vracet.

Cílem této analýzy je objektivním nezaujatým pohledem porovnat statistiku čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů přes několik fází projektového cyklu. Doba je na to optimální. Jednak se celé programovací období 2007-2013, které díky pravidlu N+2 finančně končí až v roce 2015, brzy přehoupne do své poslední třetiny a jednak si rezervy v systému řízení, administrace a čerpání peněz z fondů EU uvědomuje i vláda, která na svém srpnové zasedání přijala 12 opatření na odstranění překážek, které brzdí čerpání evropských fondů.

Ambicí článku není zhodnotit efektivitu vynakládaných peněz. Na to bude zapotřebí přeci jen více času, neboť některé efekty nově zrealizovaných projektů se projeví až v dlouhodobějším horizontu.

Text analýzy naleznete na stránkách EU Office České spořitelny pod tímto odkazem