Zřízení nové kategorie regionů se europoslancům zamlouvá

Evropský parlament, zdroj: EurActiv.cz.

Evropskému parlamentu se líbí myšlenka rozdělení evropských regionů na tři kategorie v závislosti na jejich HDP na hlavu. Včera (26. května) to schválil europoslanecký výbor pro regionální rozvoj.

Členové europoslaneckého výboru pro regionální rozvoj (REGI) se chtějí obrátit na Evropskou komisi a požádat ji, aby v brzké době předložila oficiální návrh na zavedení třetí, přechodné kategorie regionů. Do ní by spadaly evropské regiony, jejichž HDP na hlavu tvoří 75-90 % unijního průměru.

Návrh je součástí zprávy z pera německého europoslance za Evropskou lidovou stranu (EPP) Markuse Piepera, která je považována za odpověď legislativců na tzv. Pátou kohezní zprávu, s níž na podzim do debaty o budoucnosti kohezní politiky vstoupila Evropská komise.

Zprávu (včetně dodatků) europoslanci odhlasovali 31 hlasy s tím, že 4 poslanci se vyslovili proti a 9 se hlasování zdrželo.

Dokument bude nyní postoupen plénu, které se k němu vysloví na „miniplenárním“ zasedání, jež je naplánováno na 22. nebo 23. červen do Bruselu.

Podpora „přechodné“ kategorii

V současném programovacím období (2007-2013) se regiony, kterých je v EU celkem 271, dělí na kategorie dvě. Do první se řadí tzv. konvergenční regiony, jejichž HDP na hlavu nepřevyšuje 75 % průměru EU, a do druhé kategorie spadají všechny ostatní regiony.

Oficiální statistiky EU ale ukazují, že zhruba 50 regionů, v nichž žije celkem 72 milionů obyvatel (14 % z celkové evropské populace), by mohly splňovat kritéria zamýšlené třetí kategorie.

Danuta Hübner, lidovecká europoslankyně (EPP), která výboru REGI předsedá, EurActivu sdělila, že ona sama zřízení takové kategorie podporuje. Prý se tak nejlépe zajistí, aby se s regiony, které se musejí vypořádat s podobnými výzvami, zacházelo rovnocenně.

Současné nastavení celého systému totiž není podle ní férové – často se stává, že stejně bohaté regiony (měřeno dle HDP na hlavu) dostávají z evropských fondů rozdílnou podporu.

Například regiony, které byly dříve považovány za chudé (konvergenční), a nyní jsou na tom o poznání lépe, čerpají prostředky ještě několik let poté, co se jejich ekonomická situace zlepšila (tzv. phasing-in regiony).

Komise, jednej

Europoslankyně, která v letech 2004 až 2009 působila jako eurokomisařka pro regionální politiku, se stejně jako většina jejích kolegů zasazuje o to, aby Evropská komise zvážila, jakým způsobem by měla být v budoucnosti upravena pravidla pro čerpání evropských dotací tak, aby se zajistila jejich objektivnost a transparentnost.

„Čekáme, že Komise předloží návrh, který bude řešit všechny důsledky (zavedení přechodné kategorie), včetně dopadů na rozpočet a právo,“ uvedla Hübner, která věří, že nové opatření nebude nákladné.

Bývalá komisařka je naopak přesvědčena o tom, že snížení počtu regionů, které čerpají finance v rámci Cíle Konvergence, povede k „obrovským úsporám“.

Peníze, které by jinak byly použity na financování tzv. phasing-out regionů, tedy regionů, jež se stále řadí mezi konvergenční regiony, a to i přesto, že jejich HDP mírně převyšuje 75 % unijního průměru, by se podle jejích slov dostaly rovnoměrným způsobem mezi větší počet regionů.

Podle Constanze Krehl, europoslankyně za S&D z Německa, a Giorgose Stavrakakise, jejího kolegy z Řecka, je navrhovaná přechodná kategorie regionů „férová, transparentní, založená na solidaritě a spravedlivá.“

Pohodlnost

Na druhou stranu je třeba zmínit, že ne všichni europoslanci dávají své výborové předsedkyni za pravdu. Například samotný autor zmiňované zprávy, Markus Pieper, kterého EurActiv oslovil, s třetí kategorií regionů nesouhlasí.

Podle něj by její zřízení vyšlo unijní kasu na více než 20 miliard eur a vedlo by k tomu, že regiony se budou cítit „příliš pohodlně“.

„Máme vyzkoušený systém s jednorázovými pravidly pro bývalé konvergenční regiony,“ argumentuje Pieper. „Zavedení stálé přechodné kategorie povede jen k tomu, že zmizí chuť efektivně investovat do strukturálních zlepšení a také k tomu, že základní filozofie unijní kohezní politiky, kterou je podpora nejchudším regionům, bude zapomenuta,“ dodal.

Nová třetí kategorie regionů se příliš nezamlouvá ani představitelům vlády České republiky, kde se vážnější debata o tomto tématu teprve očekává (EurActiv 26.5.2011).