Kulturní díla čeká digitalizace, mají být přístupná všem

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: adamr

Česká republika by měla mít v budoucnu informační systém pro oblast kultury, který bude zpřístupňovat digitalizovaná kulturní a vědecká díla. V rámci digitalizace kulturního obsahu vzniká Národní digitální knihovna nebo Archeologická mapa ČR. Uchování kulturních děl v elektronické podobě patří také mezi priority Evropské komise.

Významná kulturní a vědecká díla v České republice mají v následujících letech projít digitalizací. Vláda zítra (30. ledna) projedná návrh na digitalizaci kulturního obsahu, která má proběhnout do roku 2020.

Díky tomu by mělo být kulturní a vědecké dědictví přístupné české i zahraniční veřejnosti. Digitalizace totiž nezahrnuje pouze uchování děl v elektronické podobě, ale i tvorbu nástrojů pro další práci s těmito díly. Obsah dokumentů je také zabezpečen pro případ, že by originály byly poškozeny.

V současné době například vzniká Národní digitální knihovna, kterou s podporou evropských fondů vytváří Národní knihovna ČR. Díky ní mají být digitálně přístupné knihy od 19. století do současnosti. Dalším z projektů je Archeologická mapa ČR, tedy informační systém, který má sloužit pro sběr a prezentaci informací o archeologických výzkumech a nálezech. Digitalizací má projít například také Národní filmový archiv.

Kulturní portál

Digitalizaci má na starost ministerstvo kultury. Strategie pro digitalizaci kulturního obsahu navazuje na strategický dokument ministerstva pro státní kulturní politiku na léta 2009 až 2014, který vláda přijala v roce 2008. Je to také jeden z úkolů Národního programu reforem z roku 2012, který vláda předložila v rámci tzv. Evropského semestru. Digitalizace kulturního dědictví totiž patří mezi jednu z priorit Evropské komise.  

Na realizaci bude ministerstvo spolupracovat s veřejnoprávními médii a vědeckými a paměťovými institucemi. „Jako významné partnery ministerstvo vnímá zejména Český rozhlas, Českou televizi, Národní archiv, vědecké a výzkumné instituce a relevantní instituce územních samosprávných celků a organizací,“ sdělila EurActivu mluvčí ministerstva Markéta Ševčíková.

Zároveň se mají na digitalizaci podílet další ministerstva, která řeší podobné úkoly, tedy hlavně ministerstvo vnitra a ministerstvo financí. Nezbytným předpokladem pro úspěch je podle mluvčí také zapojení soukromého sektoru.     

„Při zajištění přístupu k digitálnímu obsahu je nutné zajistit především dodržování autorských práv a práv souvisejících s právem autorským,“ uvedla dále mluvčí. Pokud ochrana práv neumožňuje plné zpřístupnění dokumentů, měla by být alespoň zajištěna možnost studijního využívání

Dlouhodobou ambicí Ministerstva kultury je vytvoření Národního kulturního portálu, který by měl shromažďovat všechny odkazy na kulturní obsah dostupný v elektronické podobě. Kromě toho Česká republika také podporuje poskytování dat prostřednictvím evropské digitální knihovny Europeana, která vznikla z iniciativy Evropské komise, a dalších mezinárodních aplikací.

Prozatím není jasné, jaký rozpočet bude pro strategii digitalizace schválen. V každém případě však má být realizována v rámci rozpočtu ministerstva kultury. Nemá tak prý představovat nové rozpočtové požadavky.