Vybrat nejúspěšnější projekty podpořené z fondů EU není lehké, shodují se v OP

zdroj: ShutterStock; autor: Jacek Chabraszewski.

Kvalitních projektů podpořených z prostředků z evropských fondů najdeme po České republice nepochybně mnoho. Vybrat ale ty zdaleka nejúspěšnější není snadným úkolem, shodli se představitelé řídících orgánů vybraných operačních programů, které EurActiv oslovil.

„Úspěšný je z našeho pohledu každý projekt, který se podařilo uskutečnit, proplatit a v provozu funguje dle podmínek dohodnutých ve smlouvě o poskytnutí dotace,“ řekla EurActivu ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko Kateřina Dostálová.

Z ROP Moravskoslezsko bylo od roku 2007 podpořeno více než 850 projektů dotací přes 18 miliard korun. „Až na výjimky jsou všechny takto úspěšné. Nelze přitom úplně srovnávat například cyklostezky s chráněnými bydleními nebo novými autobusy,“ vysvětluje Dostálová. 

I přesto v ROP Moravskoslezsko vyzdvihují například nově postavené a třetím rokem fungující Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, které propojilo činnost záchranářů a bezpečnostních složek, což šetří cenné vteřiny při záchraně životů i majetku občanů.

„Mezi veřejností jsou určitě očekávané i další projekty, třeba chystané otevření Trojhalí Karolina nebo pavilonu evoluce a safari v ostravské zoo,“ vyjmenovává další projekty Dostálová. Dodává, že za užitečné pro své okolí je také nutné považovat řadu menších investic, například rekonstrukce a vybavení základních a mateřských škol nebo již zmíněné projekty v oblasti sociálních služeb.

Vliv na rozvoj regionu

Vybrat konkrétní nejúspěšnější projekty mají problém i v dalším regionálním operačním programu ROP Severovýchod. „Za úspěšné považuji projekty, které se nepotýkají s problémy ve fázi udržitelnosti, mají významný vliv na rozvoj regionu a veřejnost je využívá a oceňuje,“ napsal redakci ředitel Úřadu regionální rady zmíněného OP Zdeněk Vašák

Jako příklad lze podle něj uvést cyklostezku na hrad Kuks, otevřenou lanovku na Sněžku, dostavbu kongresového centra v Pardubicích, Africké muzeum Dr. Emila Holuba v Holicích či liberecký IQ park.

V dalším osloveném regionálním operačním programu ROP Severní Morava si nejvíce považují projektů podpořených v rámci integrovaného přístupu k vybraným územím. „Záměrem je zajistit koncentraci, provázanost a efektivitu investic,“ vysvětluje EurActivu ředitel Úřadu regionální rady programu Ivan Matulík. Takový přístup byl podle něj využit v oblastech cestovního ruku například na Jesenicku nebo v několika lokalitách ve Zlínském kraji.

„Došlo tak k významné změně z pohledu kvality služeb a atraktivity území. A to vytváří dobré podmínky pro další rozvoj a nové pracovní příležitosti. Investice v cestovním ruchu byly navíc doplněny investicemi do silnic a cyklostezek,“ dodal.

Důležité jsou podle něj i projekty v oblasti podpory kultury a kulturního dědictví či výstavba cyklostezek.

Ilustrace hlavních témat programů

Nelehko se nejúspěšnější projekty vybíralo i tematickým operačním programům, které mají v gesci jednotlivé ministerské rezorty. 

V OP Lidské zdroje a zaměstnanost, který spadá pod rezort práce a sociálních věcí, proto poukazují na ty projekty, které ilustrují hlavní témata a přínosy celého programu.

Podle Miluše Trefancová z tiskového oddělení rezortu se jedná o projekt MPSV „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“ určený zejména osobám, které kvůli nejrůznějším znevýhodněním obtížně hledají pracovní uplatnění. 

Dalším příkladem je podle ní i projekt „Second hand SECOND HELP“ plzeňské o.p.s. Možnosti tu jsou, v němž šlo o založení a rozběh nové provozovny poskytující pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním postižením, zejména s mentálním handicapem.  

V neposlední řadě pak Trefancová zmiňuje projekt Justiční akademie nazvaný Vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti rekodifikace soukromého práva.

 

Peníze školám

„Jelikož OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (spadající pod ministerstvo školství; pozn. red.) čítá téměř deset tisíc projektů, je velmi obtížné vybrat ty nejúspěšnější. Nicméně za úspěšné můžeme považovat projekty, které na prostředky dosáhly pod výzvami EU peníze školám a EU peníze středním školám,“ řekla EurActivu náměstkyně ministra pro řízení operačních programů Petra Bartáková s tím, že se to týkalo všech základních a středních škol mimo hlavní město Prahu.

V případě druhého programu v gesci rezortu školství OP Výzkum a vývoj pro inovace je většina projektů zatím v realizační fázi, a proto je podle Bartákové poměrně obtížné vyhodnocovat jejich úspěšnost.

„Pokud je ale třeba vybrat, pak za zmínku určitě stojí Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec nebo velký projekt CEITEC – Středoevropský technologický institut,“ dodává.

Zvýšení rychlosti a zkrácení jízdní doby 

Ministerstvo dopravy, které spravuje OP Doprava, za významné projekty označilo rekonstrukci železniční stanice Přerov, modernizaci západní části železniční stanice Praha hlavní nádraží, stavbu obchvatu na silnici I/38 Moravské Budějovice či elektronizaci železniční tratě Šatov-Znojmo. 

„Kromě zvýšení rychlosti a zkrácení jízdní doby je důležitým přínosem stavby také zvýšení bezpečnosti železničního provozu a snížení negativních vlivů železniční dopravy na obyvatelstvo. K cílům projektu patřilo především zatraktivnění osobní železniční dopravy v relaci Znojmo – Vídeň vůči silniční dopravě,“ řekl redakci Tomáš Lukašík z Odboru fondů EU Ministerstva dopravy.

Autor: Lucie Bednárová.