Výbor regionů: V oblasti sociálních inovací je potřeba podporovat i malé projekty

zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

Zástupci evropských regionů a měst chtějí, aby finanční prostředky z fondů EU byly v příštím sedmiletém programovacím období ve zvýšené míře vynakládány i na podporu nových přístupů k řešení palčivých problémů se sociální tématikou. Podpora by měla proudit i malým projektům, kterým je třeba dát šanci, shodli se.

Evropská unie by měla více podporovat inovační přístupy k řešení potřeb společnosti nejen v oblasti veřejných služeb, ale i ve vzdělávání, zdravotnictví či v oblasti sociální péče tím, že se bude ve zvýšené míře podílet na financování experimentálních projektů na regionální a místní úrovni.

Tak by se dal shrnout hlavní závěr panelové diskuse o sociálních inovacích, která proběhla ve Výboru regionů v Bruselu na začátku tohoto týdne (10. května).  Podpořila jej většina účastníků.

„Myslím, že v dalším programovacím období (tj. po roce 2014) potřebujeme společnou iniciativu, která by se nazývala ´sociální inovace a místní rozvoj´ a byla by financovaná z fondů kohezní politiky EU,“ prohlásil Jan Olsson z Evropské sítě měst a regionů pro sociální hospodářství (REVES).

Zdůraznil také, že sociální inovace, tedy nové přístupy, které si kladou za cíl zlepšit či úplně od základu řešit potřeby společnosti, by měly být primárně o lidech a partnerstvích. Společnost by se nových přístupů k řešení neměla bát, ale zároveň by se měla vyvarovat toho, aby pokusy ztroskotaly v nekončících diskusích o definicích a terminologii.

„Sociální inovace jsou o experimentování. V některých případech se neuplatní, v jiných budou slavit úspěch,“ řekl. „To ale na začátku nejde předpovědět,“ dodal.

Stejně tak je nutné, aby Evropská unie využívala své zdroje k podpoře malých projektů a malých organizací na regionální a místní úrovni. V žádném případě by je neměla dopředu zatracovat, domnívá se Olsson.

„Měli bychom jim prostě dát peníze a nechat je provádět testy a experimentovat,“ řekl.

Podpora malým projektům

S myšlenkou větší finanční podpory malým projektům souhlasí i Vicki Sellick z centra pro sociální inovace Young Foundation, které sídlí v Londýně. V této souvislosti navrhla, aby se na tuto problematiku odvádělo 1 % z veřejných rozpočtů.

„Většina předních ekonomik světa investuje 3-4 % svého HDP do výzkumu a rozvoje, téměř všechny tyto prostředky odcházejí na vědu a technologie,“ řekla Sellick. „Co by se stalo, kdybychom vzali 1 % a investovali ho do sociálních inovací? Kde bychom byli za pár let?“

Veřejné zakázky

Předsedkyně Výboru regionů, poradního orgánu složeného ze zástupců evropských regionálních a místních úřadů, Mercedes Bresso, prohlásila, že sociální inovace by měly představovat jednu z hlavních priorit i pro místní, regionální a národní úřady.

„Jsem přesvědčena o tom, že hlavní slovo by v této oblasti měly mít místní a regionální úřady, zatímco na nás je vytváření, financování a implementace politik,“ řekla.

Připomněla také, že regiony a města jsou z více jak jedné třetiny zodpovědné za veřejné výdaje a na úrovni EU je tomu dokonce ze dvou třetin.

„Veřejné zakázky by mohly být významným motorem inovací,“ dodala.