Výbor regionů: Pravidla pro přeshraniční spolupráci je třeba zjednodušit

Evropská komise by měla zapracovat na zjednodušení pravidel pro přeshraniční spolupráci mezi regiony a městy z rozdílných členských zemí EU. Včera (27. ledna) k tomu evropskou exekutivu vyzval Výbor regionů.

Výbor regionů skládající se ze zástupců evropských regionálních a místních úřadů na svém včerejším plenárním zasedání v Bruselu vyzval Evropskou komisi, aby přijala opatření, jež by v budoucnosti ještě více usnadnila přeshraniční spolupráci mezi sousedícími regiony a městy, které se nacházejí v jiném členském státě EU.

A co konkrétně orgán, který byl založen v roce 1994, po eurokomisařích požaduje? Evropská komise by měla přijít s návrhem, který by regionálním a místním úřadům umožnil zakládat společné rady. Ty by pracovaly na projektech, které mají přeshraniční charakter, a poskytovaly by přeshraniční veřejné služby občanům – například v oblasti zdravotnictví nebo veřejné dopravy.

„Místní a regionální orgány potřebují účinné nástroje, které by občanům přinesly výsledky. Hranice by již neměly hrát roli, pokud budou dva sousedící regiony chtít společně provozovat nemocnici či pracovní agenturu,“ prohlásila předsedkyně Výboru regionů Mercedes Bresso.

Něco podobného (ale ne v takové míře) už v Evropské unii existuje. V roce 2006 evropské instituce daly vznik tzv. evropskému seskupení pro územní spolupráci (ESÚS; angl. European grouping of territorial cooperation – EGTC), které umožňuje členských státům, regionálním a místním orgánům či veřejnoprávním subjektům z území různých členských zemí zakládat seskupení s právní subjektivitou (mohou např. podepisovat smlouvy, nakupovat nebo najímat zaměstnance).

Taková seskupení, kterých dnes napočítáme 16 a jež sečteno podtrženo sdružují více než 320 orgánů veřejné správy z celé Evropy, existují například v oblasti francouzsko-belgické hranice (Lille-Kortrijk-Tournai), na francouzsko-německém pomezí (Strasbourg-Ortenau) nebo mezi Španělskem a Portugalskem (Galicie-Norte de Portugal).

Chce to jasnější ustanovení a harmonizaci práva

I přes téměř pětiletou existenci se v rámci ESÚS najde pár nedostatků. Kromě rozbujelé byrokracie poukazují starostové a nejvyšší představitelé regionů nejčastěji na překážky v podobě rozdílných vnitrostátních právních předpisů v jednotlivých členských zemích EU.

„ESÚS, které jsme vytvořili s regionem Norte de Portugal, je skvělým rámcem pro přeshraniční projekty. Po několika letech a na základě výměny zkušenostní s jinými ESÚS máme dobrý přehled i o jeho nedostatcích. Některé části nařízení o ESÚS jsou poněkud nejasné a instituce EU musí místním a regionálním orgánům zajistit jasnější ustanovení,“ uvedl příklad Alberto Núñez Feijóo, předseda vlády španělského regionu Galicie.

Výbor regionů proto požádal Komisi, aby se v příštích letech soustředila především na lepší koordinaci vnitrostátních prováděcích opatření. Mělo by se především zamezit tomu, aby se právní předpisy jednotlivých členských zemí vzájemně nekřížily.

Potíže s čerpáním evropských peněz

Další problém, který Výbor regionů v souvislosti se zřizováním a fungováním přeshraničních seskupení diskutoval, bylo jejich čerpání financí z evropských fondů. Představitelé některých seskupení si totiž v minulosti opakovaně stěžovali na to, že jejich projekt byl zamítnut, protože nevykazoval dostatečný počet zastoupených států, nebo byl smeten kvůli nejasnostem ohledně právního statusu seskupení.

Výbor regionů proto navrhl, aby byl zřízen zvláštní program, který by byl financován z prostředků EU a podporoval by nově vznikající ESÚS.