Výbor regionů chce v regionální politice udržet status quo

Výbor regionů se minulý týden ponořil do debaty o budoucnosti regionální politiky EU. Členové výboru chtějí udržet status quo a zaměřit více pozornosti na takzvané „transition regions“.

Debata o budoucnosti regionální politiky EU nabírá na intenzitě již od května 2009, kdy odborná zpráva Fabrizia Barcy došla k závěru, že je třeba regionální politiku „komplexně reformovat“, aby mohla plnit dlouhodobé plány po roce 2013. Zpráva doporučovala zavést přísnější měřitelné cíle (EurActiv 7.5.2009).

Výbor regionů na plenárním zasedání v Bruselu minulý týden přijal zprávu německého středopravicového politika Michaela Schneidera.

Evoluce, ne revoluce

Obecně řečeno chce Výbor regionů současnou podobu regionální politiky zachovat. Zpráva „nevidí potřebu nových zásadních nástrojů strukturální politiky nebo (…) nových cílů.“ Výjimkou by podle Schneidera měl být přístup k „transition regions“ (regiony, kterým bude v příštím programovém období postupně snižován příspěvek z evropských fondů).

Výbor upozorňuje, že tyto regiony jsou nyní v nebezpečné situaci. Po východním rozšíření EU (o chudší státy) se totiž nevejdou do kategorie „nejchudších regionů“, čímž ztratí právo na finanční podporu od EU v plném rozsahu. Členové Výboru regionů požadují lepší a spravedlivější systém, který by zamezil diskontinuitě finanční podpory zmíněné skupiny regionů. V opačném případě hrozí zamrznutí jejich rozvoje.

Schneider během plenárního zasedání prohlásil, že výbor chce „evoluci, ne revoluci“ současné regionální politiky. Podle informací EurActivu tento návrh podporují i další aktéři, jichž se regionální politika týká. Rada evropských obcí a regionů (CEMR) je podle svých slov se Schneiderovým „proaktivním a otevřeným“ přístupem „velmi spokojená“.

Status quo nevyhovuje všem

Objevil se ale i jiný pohled na věc. Euroskeptický think-tank Open Europe, který podobu regionální politiky EU dlouhodobě kritizuje, totiž se stanoviskem Výboru regionů zásadně nesouhlasí.

Ředitel Open Europe Mats Persson EurActivu řekl, že „financování regionální politiky EU je špatně nastavené, neflexibilní, nehospodárné a neodpovídá současnému ekonomickému klimatu. Je pozoruhodné, že Výbor regionů stále brání systém, pomocí kterého některé z nejbohatších zemí EU recyklují své prostředky přes Brusel při vysokých umrtvených nákladech (tzv. deadweight costs) z pohledu evropských daňových poplatníků. A to vše uprostřed nejhlubší recese za několik generací.“

„Zdravý rozum přitom jasně radí omezit podporu jen na opravdu chudé regiony a země, a tím lépe zacílit a zefektivnit regionální výdaje,“ pokračuje Persson.

Persson zašel ještě o krok dál, když zpochybnil význam samotné existence regionální instituce. „Měli bychom diskutovat o existenci Výboru regionů, neboť není ani zdaleka jasné, co tento orgán skutečně dělá nebo k čemu má vlastně sloužit. Zatím ale stojí daňové poplatníky miliony eur ročně,“ uzavřel.