Vláda dnes projedná OP rybářství na období 2007 – 2013

Česká republika bude moci v nadcházejícím programovacím období 2007 – 2013 vyčerpat z Evropského rybářského fondu částku 27,1 milionů eur. Z národních zdrojů by mělo do této oblasti směřovat kolem devíti milionů eur. Peníze by se měly čerpat v rámci Operačního programu rybářství.

Problematikou využívání finančních prostředků z Evropského rybářského fondu v rámci Operačního programu rybářství na podporu rybolovu v České republice se bude na svém dnešním zasedání zabývat vláda. Poté bude program předložen Evropské komisi ke konzultaci.

Prostřednictvím Operačního program rybářství by měla finanční podpora směřovat do několika oblastí. Jedná se například o investice do produkce, tedy budování a modernizace výrobních zařízení nebo odbahnění rybníků. Cílem tohoto opatření je zachování produkce sladkovodních ryb na úrovni 20.000 tun za rok do roku 2013.

Dalším opatřením je zpracování ryb a uvádění produktů na trh nebo také pomoc při hledání nových trhů, při propagaci produkce a pomoc s lepší informovaností spotřebitelů. Cílem je zvýšit spotřebu ryb v České republice alespoň o pětinu. Průměrná roční konzumace sladkovodních ryb u nás totiž činí pouhých pět kilogramů na osobu.

Finanční prostředky jsou dále určeny na zavádění nových výrobních metod snižujících negativní dopad výroby na životní prostředí, na ochranu vodních živočichů a rostlin, na zvyšování kvality a bezpečnosti potravin a na další vzdělávání.

Podle informací ČTK Česká republika vyprodukuje kolem 19.500 tun ryb za rok, přičemž 17.000 tun připadá na kapra. Necelých 10.000 tun se vyváží. Nejvíce ryb se exportuje do Německa a na Slovensko.