Vláda se chce v reformách soustředit i na fondy EU

zdroj: Vláda ČR.

Kabinet premiéra Bohuslava Sobotky schválil tzv. Národní program reforem, tedy strategii, jak oživit hospodářský růst ČR a posílit konkurenceschopnost ekonomiky, kterou každoročně zasílá k hodnocení Evropské komisi. Jedním z hlavních cílů má být i efektivnější správa prostředků, které může Česko čerpat z evropských fondů.

Národní program reforem posílá každá z 28 členských zemí EU v polovině dubna Evropské komisi. EU tím chce zajistit koordinaci hospodářských politik členských států. Celá procedura se nazývá evropský semestr. 

Vláda premiéra Bohuslava Soboty program reforem schválila minulý týden. Jeho cílem má být posílení hospodářského růstu země a podpoření konkurenceschopnosti. 

Kromě transparentní a fungující veřejné správy, aktivního podnikatelského prostředí či fungujícího trhu práce je hlavním cílem připravených reforem i co nejefektivnější správa prostředků, které má Česká republika k dispozici v evropských fondech.

Minimalizace ztrát 

Česká republika, spolu s dalšími zeměmi evropské osmadvacítky, se nachází v závěrečné fázi čerpání evropských peněz v programovém období 2007-2013. Podle informací Ministerstva pro místní rozvoj, které je za koordinaci čerpání prostředků z fondů EU zodpovědné, zbývá Evropské komisi proplatit schválené projekty za přibližně 12 miliard eur, což představuje 46,1 % celkové národní obálky (údaj je platný k 1. dubnu 2014). 

V loňském roce se zemi nepodařilo vyčerpat zhruba 12 miliard korun (podle lednového kurzu), o které s největší pravděpodobností definitivně přijde. 

Šance na záchranu aspoň několika miliard ale ještě existuje. Jak také EurActivu v nedávném rozhovoru sdělila ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová (ANO), vláda se snaží s Evropskou komisí dojednat výjimky. Důvodem jsou mnohdy zdlouhavá posuzování některých veřejných zakázek Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, či zásah „veřejné moci“ v podobě loňských povodní a záplav.

„Jednou z hlavních priorit vlády tedy bude, aby Česká republika splnila na konci roku 2014 závazek vůči Evropské komisi a minimalizovala ztrátu finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, a aby operační programy vyvinuly maximální úsilí vedoucí k vyčerpání celkové alokace programového období 2007-2013,“ píše se v textu vládní strategie.

Efektivní vynaložení 

Zatímco v období 2007-2013 mohla Česká republika podpořit své projekty až 26,8 miliardami eur z evropských fondů, v současném začínajícím období to bude méně – 20,5 miliardy. O to větší je ale nárok na jejich co nejefektivnější vynaložení. 

„Vláda považuje politiku soudržnosti za nástroj, který může významně posílit nejen ekonomický růst a konkurenceschopnost, ale také vnitřní sociální a politickou stabilitu,“ uvádí se v Národním programu reforem. 

Základní strategickým dokumentem, na jehož základě bude až do roku 2020 probíhat v Česku čerpání, představuje tzv. Dohoda o partnerství, kterou uzavírá členský stát s Evropskou komisí. Vláda ČR jej schválila minulý týden.

Národní program reforem, který byl nyní odeslán do Bruselu, bude Evropskou komisí zhodnocen. Ta pak následně navrhne doporučení pro Českou republiku na rok 2014. Jejich zveřejnění se očekává 2. června letošního roku.