Vláda podpořila města a obce v posilování jejich pozice v evropských fondech

zdroj: CreativeCommons.org.

Zástupci Svazu měst a obcí (SMO ČR) se včera (30. ledna) shodli s premiérem Petrem Nečasem a jeho ministry, že je nutné v příštím programovacím období 2014+ více zdůrazňovat roli měst a obcí. Města a obce jsou považována za centra dlouhodobého růstu, a přispívají tak ke konkurenceschopnosti nejen země, ale i celé Evropy.

Vláda premiéra Petra Nečase se včera odpoledne sešla se zástupci Svazu měst a obcí, nevládní organizace sdružující v České republice kolem dvou a půl tisíce měst a obcí. Kromě reformy veřejné správy či veřejného pořádku se přímý dialog s představiteli české komunální politiky vedl i o posílení pozice měst a obcí v oblasti evropských fondů. 

„Právě města a obce jsou totiž jasnými rozvojovými póly růstu, se kterými se musí počítat při přípravě, koordinaci a realizaci budoucí strukturální politiky,“ uvádí se ve společném prohlášení, které je v plném znění k dispozici na webu české vlády. 

Nečasův kabinet se proto zavázal, že se zasadí o vznik jasně definovaných priorit zaměřených na potřeby měst a obcí podporovaných z fondů EU po roce 2013.

Ve spolupráci se Svazem tak bude prosazovat urbánní a územní dimenzi ve všech operačních programech. Pozice České republiky by měla být jasná do konce února letošního roku.

„Naší snahou bylo, aby územní dimenze byla zakotvena už ve fází, kdy se rozbíhá příprava jednotlivých operačních programů,“ vysvětlil EurActivu předseda Svazu Dan Jiránek

„V minulém programovacím období, kdy operačních programů bylo opravdu hodně, jsme měli obrovský problém s různou definicí venkova v různých programech,“ pokračoval. Podle jeho slov na území Česka existovaly skupiny obcí, které se vyskytovaly zejména na hranici velkých měst a které byly naprosto odříznuty od jakéhokoliv financování.  

„Některé ´venkovské´ části statutárních měst či ´některé´ venkovské obce v těsném sousedství statutárních měst nemohly čerpat z žádného programu EU, protože nesplňovaly definici venkova a ani nesplňovaly definici pro Integrovaný program rozvoje města,“ uvedl Jiránek a dodal, že se spolu s premiérem Nečasem dohodl na nutnosti vypracování jednotné definice, která by v budoucím programovém období platila pro všechny operační programy.